menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình và đề xuất, kiến nghị
Đăng ngày 01-08-2020 10:47

Trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình; bản thân tôi luôn gặp những khó khăn, vướng mắc và mạnh dạn tự đưa ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để cùng nhau trao đổi tháo gỡ, cụ thể:

1) Theo Điều 180 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 "Quy định về thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng thì: “1. Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc có căn cứ xác định là việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người được cấp, tống đạt, thông báo nhận được thông tin về văn bản cần được cấp, tống đạt, thông báo.

2. Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng có thể được thực hiện nếu có yêu cầu của các đương sự khác. Trong trường hợp này, lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng do đương sự có yêu cầu thông báo chịu.

3. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng phải được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.”. 

Trong trường hợp không tống đạt được cho đương sự, buộc phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng mà đương sự không chịu nộp lệ phí thông báo thì giải quyết như thế nào? Thực tế đương sự không hợp tác mà điểm đ khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định đình chỉ giải quyết vụ án khi : “đ) Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này”. Lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng không thuộc trường hợp chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nên đã gây nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hôn  nhân gia đình.

2) Theo quy định tại Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự thì Viện kiểm sát tham gia họp xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện nhưng chỉ quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có khiếu nại; trường hợp đương sự vắng mặt thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên họp.”

Như vậy, Điều 194 không quy định Tòa án phải gửi thông báo mở phiên họp cho Viện kiểm sát và không quy định Viện kiểm sát sẽ phát biểu bằng hình thức nào.

3) Điều 376 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về quyền yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì: “Người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự.” Hiện nay vẫn còn có nhiều quan điểm khác nhau về người có quyền, lợi ích liên quan nên cần có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi  hơn trong quá trình giải quyết về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, bản thân đưa ra đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực công tác kiểm sát án dân sự, hôn nhân gia đình: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị: Lãnh đạo cần quan tâm bố trí, sắp xếp Kiểm sát viên, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, chuyên trách, có khả năng phát hiện các vi phạm của Tòa án làm trong khâu công tác kiểm sát án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm sát viên, cán bộ tập trung nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực giải quyết án dân sự, tránh trường hợp thường xuyên luân chuyển qua các khâu khác; cần theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, Kiểm sát viên và tập trung chú ý đối với những vụ án có tính chất phức tạp nên cần xin ý kiến thỉnh thị của cấp trên nhằm tránh các vụ án hủy sửa có lỗi của Kiểm sát viên. Hằng tháng, quý, năm Lãnh đạo viện phụ trách tiến hành kiểm tra chất lượng xây dựng hồ sơ kiểm sát, phương pháp nghiên cứu hồ sơ, báo cáo đề xuất đường lối giải quyết; khả năng phát hiện vi phạm, tồn tại của Tòa án, tập hợp những khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm sát án dân sự gửi cấp trên trong các buổi tọa đàm, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ; tham khảo kinh nghiệm với các đơn vị đã làm tốt, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm; tăng cường bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự nhằm đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng; cần tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên, khuyến khích tự nghiên cứu học tập, tổ chức học tập rút kinh nghiệm ở các quận khác.

Đây là một số ý kiến về những khó khăn, vướng mắc; đề xuất kiến nghị của bản thân trong quá trình giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, mời bạn đọc theo dõi và cùng tham gia đóng góp.

Trần Nhã Minh Hoàng – VKSND quận Hải Châu