menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Từng bước triển khai số hóa hồ sơ
Đăng ngày 16-09-2020 05:38

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch 144/KH-VKS-VP ngày 11/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “Thực hiện Số hóa hồ sơ”, nhằm từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động của kiểm sát viên tại phiên tòa, tạo sự chuyên nghiệp, hỗ trợ tích cực hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tiến hành số hóa hồ sơ vụ án hôn nhân gia đình và hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Số hóa hồ sơ là kế hoạch công tác đã được lãnh đạo VKSND quận Thanh Khê cho thực hiện thí điểm đối với hồ sơ vụ án hôn nhân gia đình, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và thực hiện đạt yêu cầu phục vụ cho công tác kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án hôn nhân gia đình, việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và lưu trữ hồ sơ.  

Việc số hóa hồ sơ xây dựng từ khi scan hồ sơ tài liệu gốc sau đó đưa vào phần mềm quản lý, lập các bước theo Công văn số 636/VKSNDTC-C2 ngày 22/02/2019 hướng dẫn số hóa hồ sơ của VKSND tối cao. Việc sử dụng phần mềm giúp cho Kiểm sát viên dễ dàng chỉnh sửa hay tạo trực tiếp tệp tin, chèn hình ảnh để phục vụ cho công tác lưu trữ điện tử, cũng như khai thác thông tin một cách dễ dàng phục vụ cho công tác kiểm sát.

 Hình ảnh “scan” tài liệu gốc và xây dựng hồ sơ kiểm sát trên máy tính

Trong thời gian qua, VKSND quận Thanh Khê đã tiến hành kiểm sát nhiều phiên tòa, phiên họp có áp dụng số hóa hồ sơ. Theo đó, việc số hóa hồ sơ được thiết kế dưới dạng các thư mục riêng phục vụ việc tra cứu nhanh khi Kiểm sát viên tham gia kiểm sát tại phiên tòa hôn nhân gia đình và phiên họp hành chính, phục vụ tốt cho việc kiểm sát, tranh tụng, hỏi tại phiên tòa, trích xuất trực tiếp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh mang tính thuyết phục cao. Điển hình ngày 04/9/2020, VKSND quận Thanh Khê tham gia kiểm sát phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 06 đối tượng. Việc số hóa hồ sơ giúp Kiểm sát viên hạn chế việc mang theo nhiều hồ sơ kiểm sát bằng giấy (truyền thống) mà chỉ cần mang máy tính xách tay với những tài liệu hồ sơ đã được số hóa. Hồ sơ của 06 đối tượng bị đề nghị được tích hợp để dễ dàng tìm kiếm, giúp cho quá trình kiểm sát tại phiên họp đạt hiệu quả. Ngày 09/9/2020, VKSND quận Thanh Khê tham gia kiểm sát xét xử vụ án ly hôn có tính chất phức tạp và có yêu cầu chia tài sản. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên sử dụng tài liệu được số hóa trên máy tính để thực hiện công tác kiểm sát xét xử, đã làm rõ những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án như: Nguyên nhân và mức độ mâu thuẫn dẫn đến việc ly hôn; xác định tài sản chung, tài sản riêng, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập tài sản chung; giải quyết nợ chung và con chung. Qua đó thể hiện quan điểm của Viện kiểm sát về giải quyết nội dung vụ án một cách toàn diện, hợp tình, hợp lý giúp Hội đồng xét xử ra một bản án khách quan và đúng pháp luật.

Hình ảnh kiểm sát tại phiên tòa và phiên họp có áp dụng số hóa hồ sơ

Bên cạnh việc áp dụng số hóa hồ sơ vào hoạt động kiểm sát tại phiên tòa, phiên họp thì việc áp dụng số hóa hồ sơ vào hoạt động lưu trữ hồ sơ cũng được VKSND quận Thanh Khê chú trọng. Quận Thanh Khê là một trong những đơn vị có số lượng vụ án hôn nhân gia đình và việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc lớn nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ đến hạn nộp lưu được giao nộp vào kho lưu trữ của VKSND quận Thanh Khê. Hiện nay, kho lưu trữ của VKSND quận Thanh Khê không phải là kho chuyên dụng, sức chứa hạn chế, chưa đảm bảo các yêu cầu về kho lưu trữ. Do đó, việc lưu trữ hồ sơ đã số hóa có ý nghĩa quan trọng. Qua quá trình triển khai việc số hóa hồ sơ, VKSND quận Thanh Khê thấy có những ưu điểm vượt trội, đó là: Tiết kiệm không gian lưu trữ hồ sơ; tiết kiệm chi phí giấy, mực; giúp việc truy xuất, chia sẻ, lưu trữ và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng; linh hoạt trong việc chuyển hồ sơ trong trường hợp không thuộc thẩm quyền hoặc xin ý kiến thỉnh thị cấp trên; có khả năng chỉnh sửa và tái sử dụng dữ liệu; làm bản sao tài liệu, chứng cứ dự phòng khi có rủi ro có thể xảy ra đối với bản giấy... Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể của VKSND tối cao đối với vấn đề lưu trữ hồ sơ đã số hóa dẫn đến khó khăn, hạn chế khi tiến hành thực hiện trên thực tế.

Thời đại công nghiệp 4.0, việc số hóa hồ sơ áp dụng trong quá trình kiểm sát giúp cho cán bộ kiểm sát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa, phiên họp.

 Ngọc Quyên – VKSND quận Thanh Khê