menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Đồng chí Trần Minh Quang – Phó Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang được bầu làm Chủ tịch hội Luật gia lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đăng ngày 13-10-2020 07:10

Sáng ngày 02/10/2020, Hội Luật gia huyện Hòa Vang tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có ông Nguyễn Thúc Dũng – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Trần Văn Dương – Chánh Văn phòng Hội Luật gia thành phố, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hòa Vang cùng các hội viên Hội Luật gia huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Hòa Vang luôn quan tâm và làm tốt công tác tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trong đó chú trọng hoạt động tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp… Bên cạnh đó Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo văn bản của Trung ương gồm dự thảo Hiến pháp năm 2013, dự thảo Luật đất đai 2013, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ Luật tố tụng dân sự 2015…Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động 20 đợt tại 11 xã trên địa bàn cho 150 lượt người, trong đó có 01 đợt cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Luật gia huyện Hòa Vang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý; củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị địa phương. Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Luật huyện Hòa Vang khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đồng chí Trần Minh Quang – Phó Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phạm Văn Sơn – VKSND huyện Hòa Vang