menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện
Đăng ngày 21-10-2020 22:49

Thực hiện Quyết định số 396 ngày 30 tháng 9 năm 2020, vào ngày 07 tháng 10 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiếp nhận thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang, đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Văn Sơn - Viện trưởng làm trưởng đoàn.

Qua kiểm sát trực tiếp hồ sơ, sổ sách nhận thấy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã thực hiện việc mở sổ tiếp nhận thông tin tội phạm theo quy định. Sổ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có đầy đủ các cột mục. Nội dung tiếp nhận và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được cập nhật thường xuyên, đầy đủ.

Việc tiếp nhận thông tin về tội phạm được tập trung, đã có sự phân công cán bộ làm nhiệm vụ tổng hợp tình hình tiếp nhận và giải quyết thông tin về tội phạm nên việc tổng hợp số liệu đều đảm bảo. Từng tố giác, tin báo về tội phạm đều được lập thành các hồ sơ riêng để theo dõi. Các hồ sơ tin báo khi giải quyết đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng như: Hồ sơ thể hiện các tài liệu thu thập được không chuyển đến Viện kiểm sát và đóng bút lục theo Khoản 5 Điều 88 BLTTHS hoặc vẫn còn xảy ra tình trạng một số hồ sơ sau khi tiếp nhận từ Công an các xã, hồ sơ không có biên bản giao nhận giữa Công an xã chuyển đến Cơ quan CSĐT công an huyện Hòa Vang để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền…

Từ những vi phạm nêu trên, ngày 19/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đã ban hành Kết luận có kiến nghị yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang tra kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bởi lẽ khâu tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là một giai đoạn tiền tố tụng rất quan trọng, là cơ sở để xác định có dấu hiệu tội phạm hay không. Thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật  nhằm bảo đảm cho thông tin về tội phạm được tập trung, xử lý nhanh chóng hơn, đảm bảo cho việc thực hiện nguyên tắc khách quan trong tố tụng hình sự.

Huỳnh Thị Trúc Bin - VKS Hòa Vang