menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản
Đăng ngày 19-11-2020 10:12

Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án dân sự. Sáng ngày 17/11/2020, tại tổ 27,  P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, VKSND quận Liên Chiểu cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản của Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Theo Quyết định thi hành án số 28/QĐ-CCTHA ngày 05/12/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu: Bà Nguyễn Thị Sen có nghĩa vụ thanh toán cho bà Trần Thị Cẩm Tiên số tiền đợt 1 từ ngày 01/9/2013 đến ngày 30/11/2013 là 600.000.000đ và lãi chậm thi hành án. Bà Sen có tài sản nhưng không tự nguyện thi hành án nên Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu tiến hành kê biên tài sản. Theo Quyết định cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản số 04/QĐ-CCTHA ngày 10/11/2020 của  Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu thì tài sản bị đưa ra cưỡng chế, kê biên là: Quyền sử dụng đất và nhà ở thuộc thửa đất số 252, tờ bản đồ số 04-03 có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 3404030100 do UBND TP. Đà Nẵng cấp ngày 24/01/2002 đứng tên bà Nguyễn Thị Sen và ông Tôn Long Cường (chồng cũ bà Sen).

Tại buổi cưỡng chế, Chi cục THADS quận Liên Chiểu tiến hành công bố Quyết định thi hành án và đại diện chính quyền địa phương, đại diện người được thi hành án, cán bộ địa chính đã tiến hành đo đạc, lập biên bản có chữ lý của các bên về hiện trạng nhà và đất. Sau đó, thống nhất giao tài sản đã kê biên cho đại diện người được thi hành án quản lý. 

Qua quá trình kiểm sát việc kê biên tài sản của Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, Viện KSND quận Liên Chiểu nhận thấy các trình tự, thủ tục được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật.

Hồng Đào – VKS Liên Chiểu