menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản
Đăng ngày 21-11-2020 08:26

Sáng ngày 19.11.2020, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản theo Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 04 ngày 10.11.2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định thi hành án chủ động số 150/QĐ-CCTHADS ngày 21.10.2019 của Cơ quan Thi hành án dân sự quận Hải Châu có nội dung buộc Công ty cổ phần D.Đ phải trả cho Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam tổng số tiền 38.504.763.671 đồng gồm nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 02.4.2014. Công ty cổ phần D.Đ có tài sản thế chấp tại Ngân hàng là Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (là căn nhà cấp 4, kết cấu tường xây, mái tôn, nền gạch men…) tại địa chỉ số 63 đường Ỷ Lan Nguyên Phi, thành phố Đà Nẵng hiện đang do ông Phan Ngọc H và bà Hoàng Thị H đứng tên. Ông H là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần D. Đ, ông H cùng với các thành viên công ty đã thống nhất giao dịch với Ngân hàng để vay vốn với hạn mức là 50 tỷ đồng và thống nhất dùng một số bất động sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp (trong đó bao gồm cả tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 63 Ỷ Lan Nguyên Phi).

Trong quá trình thi hành án, Công ty cổ phần D. Đ không trả được nợ, ông H và bà H không hợp tác, tự nguyện giao tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 63 Ỷ Lan Nguyên Phi để thi hành án.

Đến ngày 21.10.2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu đã ra Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 150 về việc kê biên, xử lý tài sản.

Sáng ngày 19.11.2020, Chi cục thi hành án dân sự quận Hải Châu phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành việc cưỡng chế. Sau khi công bố Quyết định cưỡng chế, cơ quan chức năng tiến hành kê biên tài sản, đảm bảo thi hành bản án theo quy định. Việc cưỡng chế được tiến hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế:

Tổng quan tài sản cưỡng chế

Thanh Vân – Viện KSND quận Hải Châu