menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Chi đoàn tham gia học tập Nghị Quyết
Đăng ngày 15-01-2021 13:17

Thực hiện Thông tri triệu tập số 178-TT/ĐTN ngày 06/01/2021 của Ban chấp hành Đoàn quận Thanh Khê về việc tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và thông tin thời sự, sáng ngày 14/01/2021, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã cử đoàn viên tham dự Hội nghị trên tại hội trường Trung tâm hành chính quận Thanh Khê.

Trên cơ sở Kế hoạch số 10-KH/QU ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê về quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Quận ủy - Hội Cựu chiến binh - Liên đoàn Lao động - Đoàn Thanh niên quận Thanh Khê đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và thông tin tình hình thời sự đến các Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Quận đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí báo cáo viên Đoàn Xuân Hiếu - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phổ biến những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XXII, nêu lên những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, những hạn chế, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua; đồng thời nhấn mạnh đến bối cảnh tình hình, những dự báo và yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt, lâu dài; nêu bật những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ để thực hiện những chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội trong cả nhiệm kỳ cũng như tầm nhìn tương lai. Đồng thời, đồng chí đã phổ biến những nội dung Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII; cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của từng đơn vị, gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Thông qua Hội nghị, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta cần nêu cao trách nhiệm của mình trong việc vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

                                Ánh Tuyết - VKSND quận Thanh Khê