menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Chi đoàn dự hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2020
Đăng ngày 18-01-2021 08:59

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2021, đại diện Chi đoàn Viện kiểm sát nhân quân quận Liên Chiểu đã tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, triển khai công tác năm 2021 và trao tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng, ông Đặng Ngọc Nhân - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Quận Liên Chiểu.

Năm 2020, đối với Chi Đoàn Viện kiểm sát nhân dân Quận Liên Chiểu là một năm công tác đặc biệt với thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tác động đến toàn xã hội trong đó có hoạt động của ngành Kiểm sát. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong năm qua đoàn viên Chi đoàn đã tăng cường học tập, không ngừng nâng cao nhận thức tuổi trẻ với sự nghiệp chính trị của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, bồi dưỡng cho đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chi đoàn đã tích cực vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào do cấp uỷ chi bộ và Đoàn cấp trên giao.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân Quận Liên Chiểu vẫn đã rất cố gắng và tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động như triển khai cho đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh"; phối hợp với Quận đoàn, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật; tham gia giải bóng đá mini nam do Quận đoàn phối hợp với UBND quận Liên Chiểu tổ chức.

Tại Hội nghị, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân Quận Liên Chiểu đã vinh dự được Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu và Ban thường vụ Đoàn trao tặng giấy khen Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Hình ảnh tại Hội nghị

Đây là sự động viên to lớn cũng như tạo động lực cho Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu phát huy tinh thần xung kích trên những chặng đường mới trong năm 2021.

Phương Thảo - VKSND quận Liên Chiểu