menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức năm 2020
Đăng ngày 04-02-2021 10:10

Sáng 02/02/2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng đơn vị đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đề ra năm 2019, đồng thời, đề ra các biện pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2021.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, người lao động được nghe Báo cáo của Viện trưởng VKSND thành phố, Báo cáo kết quả hoạt động phối hợp của Công đoàn, của Ban Thanh tra nhân dân và được công khai, minh bạch tình hình sử dụng kinh phí năm 2020 của đơn vị, cũng như của Công đoàn.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 ra mắt Hội nghị

Hầu hết đoàn viên Công đoàn đều thống nhất với những nội dung báo cáo được trình bày tại Hội nghị. Các ý kiến đóng góp chủ yếu xoay quanh việc đề xuất những giải pháp, chia sẻ các kinh nghiệm nhằm tiết kiệm kinh phí trong thời gian tới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động đang công tác tại VKSND thành phố.

Đồng chí Lê Tiến - Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến - Viện trưởng VKSND thành phố khẳng định những kết quả mà Công đoàn VKSND thành phố đã đạt được trong năm qua, nhất là đã làm tốt công tác phối hợp với Thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng cho công chức, người lao động, đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là trong đợt cao điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và ủng hộ các tỉnh bạn khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra. Những kết quả ấy đã được VKSND tối cao ghi nhận thông qua việc tặng Cờ thi đua Ngành kiểm sát năm 2020 cho đơn vị. Đánh giá năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do kinh phí bị cắt giảm trong khi phát sinh nhiều khoản chi mới như đơn vị tự chi trả lương cho người lao động trên cơ sở tiết kiệm chi phí chi thường xuyên cho công chức; trụ sở cơ quan và một số trang thiết bị đến thời hạn phải bảo trì,… Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diến biến phức tạp, đòi hỏi tập thể Lãnh đạo đơn vị và Ban chấp hành công đoàn phải phối hợp chặt chẽ, có những đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, cùng với đó, mỗi công chức, người lao động phải nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, với cơ chế điều hành đúng hướng, sự hỗ trợ của địa phương, sự đồng thuận của công chức, người lao động trong đơn vị và sự thành công của Hội nghị hứa hẹn sẽ là nguồn động lực to lớn, tạo không khí phấn khởi để công chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2020./.

NTT-VPTH