menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên sửa bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận S
Đăng ngày 25-11-2021 07:24

Ngày 19/11/2021, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng và công nhận quyền sở hữu” giữa nguyên đơn anh Phan Văn D và bị đơn ông Phan Văn NH, bà Đặng Thị Kim S.

 Nội dung vụ án:

Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 50, địa chỉ tổ 91, phường An Hải B, quận S, thành phố Đà Nẵng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Phan Văn Nh và bà Đặng Thị Kim S với diện tích đăng ký kê khai là 136,5m2 đất ở. Tháng 10 năm 2003, ông Nh và bà S lập “Giấy cho đất” tặng cho anh D (con trai) diện tích 60 m2 đất để làm nhà ở.  Đến tháng 11 năm 2003, vợ chồng anh D xây dựng ngôi nhà tạm để ở, năm 2017 thì dỡ bỏ nhà cũ xây dựng ngôi nhà 02 tầng tường xây mái đúc. Năm 2019 anh D làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà thì ông NH và bà S không đồng ý cho đất và ký các giấy tờ liên qua. Do đó anh D khởi kiện ông NH, bà S “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng và công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà” cho vợ chồng anh D.

Với nội dung như trên tại Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2021/DS-ST ngày 27.5.2021, Tòa án nhân dân quận S, TP Đà Nẵng đã quyết định:

“Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Phan Văn D đối với  ông Phan Văn Nh và bà Đặng Thị Kim S về việc “Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng và công nhận quyền sở hữu”

Công nhận diện tích đất 64,83m2 đất và ngôi nhà trên đất có diện tích xây dựng 106,16m2 tại thửa đất số 34 tờ bản đồ số 50; địa chỉ: tổ 91, phường An hải B, quận S, thành phố Đà Nẵng thuộc quyền sở hữu của ông Phan Văn D và bà Tống Thị B

Bị đơn ông NH, bà S kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm.

Xét thấy, thửa đất số 34 của ông NH, bà S đã đăng ký kê khai nhưng chưa làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Sau khi tặng cho đất năm 2003, thửa đất số 34 có sự biến động giảm về diện tích do nhà nước thu hồi một phần để mở đường. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không tiến hành đo đạc diện tích đất thửa đất số 34, chưa xác định chính xác diện tích đất mà vợ chồng anh D thực tế sử dụng … để làm căn cứ giải quyết vụ án mà căn cứ vào diện tích nhà, diện tích đường luồng để công nhận quyền sử dụng đất với diện tích 64,83m2 cho vợ chồng anh D là chưa phù hợp. Theo kết quả  đo đạc của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng tiến hành ở cấp phúc thẩm thì tổng diện tích thực tế của thửa đất số 34 là 113,0m2, nếu như công nhận cho anh D, bà B diện tích đất  64,83m2 như cấp sơ thẩm thì diện tích đất chỉ còn của ông Sơn, bà Nhì là 48,17m2, trong khi đó theo “giấy cho đất” thì ông Dũng được tặng cho 60m2 đất nhưng xây nhà với diện tích đất 52m2, diện tích còn lại ông Dũng sử dụng để làm đường luồng, không xây dựng vật kiến trúc gì nên quyết định của bản án sơ thẩm ảnh hưởng đến quyền lợi của bị đơn.

Do đó, HĐXX phúc phẩm TAND thành phố Đà Nẵng căn cứ khoản 2 Điều 308 BLTTDS tuyên sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2021/DS-ST ngày 27.5.2021 của TAND quận S, TP Đà Nẵng, theo đó công nhận cho ông D, bà B được quyền sử dụng đối với diện tích đất 52 m2 và quyền sở hữu ngôi nhà có diện tích xây dựng 46,8m2 như đề nghị của đại diện VKS tại phiên tòa.

Hình ảnh phiên tòa:

   Qua vụ án trên - một số nội dung cần rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng KS án dân sự như sau:

- Đối với vụ án liên quan đến quyền sử dụng đất khi nghiên cứu hồ sơ phát hiện diện tích đất có sự biến động (tăng, giảm) nhưng tại liệu tại hồ sơ vụ án có số liệu không thống nhất thì cần hướng dẫn đương sự yêu cầu Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng thực hiện đo đạc thửa đất để làm căn cứ giải quyết vụ án.

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vi phạm về hình thức thì cần xem xét thực tế sử dụng đất của người được tặng cho để làm căn cứ công nhận diện tích đất cho họ.

- Nghiên cứu Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của ủy bạn nhân dân Thành Phố Đà Nẵng ngày 31/8/2018 về: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng” để xem xét diện tích đất tối thiểu để tách thửa tại địa bàn có đất tranh chấp.

 

Lương Thị Chung – Phòng 9