menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm sát việc cưỡng ché thi hành án dân sự
Đăng ngày 26-11-2021 03:13

Vào ngày 23/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án dân sự theo Quyết định thi hành án số 43/2021/DS/QĐ-CTHADS của Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

Kiểm sát viên Nguyễn Văn Giáp- Phó phòng 8 được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phân công kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự nêu trên.

Căn cứ Bản án số 62/2019/DS-ST ngày 20/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; Bản án số 170/2020/DS-PT ngày 31/07/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Căn cứ đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần thu hồi nợ Khánh Hòa – Chi nhánh thu hồi nợ Đà Nẵng.

Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu số 43/2021/DS/QĐ-CTHADS có nội dung: Buộc ông H.N.C và bà T.T.T.N giao trả ngôi nhà số xx đường H.T, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho các con của bà N.T.M

Sau khi nhận được quyết định thi hành án ông H.N.C không chấp hành nên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục và thống nhất việc cưỡng chế bàn giao ngôi nhà trên.

Trên đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Chấp hành viên công bố Quyết định

Hội đồng cưỡng chế, kê biên

Nhà, đất bị cưỡng chế

Người phải thi hành án có biểu hiện không chấp hành

Diệu Ánh – P8