menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kiểm sát việc kê biên cưỡng chế nhà và đất
Đăng ngày 14-01-2022 03:49

Ngày 12/01/2022, đại diện Viện KSND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế kê biên tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ 04 Nguyễn Thế Lịch, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hình ảnh buổi làm việc

Theo Quyết định thi hành án số 606/QĐ-CCTHADS ngày 29/6/2020 và số 145/QĐ-CCTHADS của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ: Ông Trần Hai (địa chỉ: Số 04 Nguyễn Thế Lịch, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), mặc dù có điều kiện, nhưng không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Do đó, ngày 29/12/2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ ra Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 07/QĐ-CCTHADS, kê biên tài sản là nhà và đất gồm: Ngôi nhà cấp 4, có cấu trúc: nhà trệt, móng đá, trụ bê tông, trần la phông nhựa và tấm cách nhiệt, có diện tích xây dựng 84,91m² và sử dụng diện tích đất 166,1m², loại đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số C1-1, tờ bản đồ số 00, tại khu tái định cư Phong Bắc 2 - Hòa Thọ (nay là số 04 Nguyễn Thế Lịch) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 358940.

Tại buổi cưỡng chế, Chấp hành viên Chi cục THADS quận Cẩm Lệ đã công bố Quyết định thi hành án, Quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy định. Đại diện chính quyền địa phương, đại diện người được thi hành án, cán bộ địa chính đã tiến hành đo đạc, lập biên bản có chữ ký của các bên về hiện trạng nhà và đất. Sau đó, thống nhất giao tài sản đã kê biên cho đại diện người được thi hành án quản lý. 

Quá trình cưỡng chế kê biên tài sản của Chi cục thi hành án dân sự, được tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Việc cưỡng chế diễn ra thành công và Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành thẩm định giá, bán đấu giá tài sản theo quy định./. 

 

                                                                                            Lê Phượng- Viện KSND quận Cẩm Lệ