menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức
Đăng ngày 20-01-2022 09:00

Chiều ngày 19/01/2022,  Lãnh đạo và Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Liên Chiểu phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị, toàn thể công chức và người lao động được nghe báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2021 của VKSND quận Liên Chiểu. Trong năm 2021, Lãnh đạo VKSND quận Liên Chiểu và toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ công tác của đơn vị và Nghị quyết của Hội nghị về phương hướng, nhiệm vụ của năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Với những kết quả đã đạt được, đơn vị có nhiều cá nhân được VKSND tối cao tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua; Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen trong đợt thi đua ngắn hạn và Công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tham gia các cuộc thi do ViKSND cấp trên tổ chức và đạt nhiều thành tích cao. Tại Hội nghị cũng thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2021 của đơn vị, công đoàn và báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021, phát động phong trào thi đua và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Hình ảnh: Đoàn chủ tịch Hội nghị

Lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với BCH công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, khen thưởng và các quyền lợi, nghĩa vụ khác đối với đoàn viên, cán bộ, công chức theo đúng quy định; chăm lo cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, đảm bảo việc chi sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan; đồng thời bảo đảm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đúng với tình hình thực tiễn, mang tính dân chủ và thống nhất cao.

Hình ảnh: Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu, thay mặt lãnh đạo đơn vị ghi nhận một số ý kiến đóng góp của đồng chí tại Hội nghị. Đồng chí Viện trưởng yêu cầu tập thể lãnh đạo Viện, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị đoàn kết một lòng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục, hạn chế những thiếu sót trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Hoài Bão - VKSND Liên Chiểu