menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND quận Thanh Khê: Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự
Đăng ngày 13-05-2022 07:27

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, sáng ngày 11/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê tiến hành công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên là thành viên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng đã công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Kế hoạch kiểm sát trực tiếp năm 2022 tập trung chủ yếu vào việc phân loại các vụ, việc thi hành án có điều kiện, án không có điều kiện thi hành án; kiểm sát việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; việc thi hành án dân sự có liên quan đến những khoản thu nộp ngân sách nhà nước, việc áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, hành chính.

Trên cơ sở kế hoạch của Viện kiểm sát, đồng chí Huỳnh Quang Thành, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/4/2021 đến 30/3/2022 và những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo Kế hoạch tại đơn vị. Đồng chí mong muốn Đoàn kiểm tra kiểm sát chặt chẽ, chỉ ra những thiếu sót trong công tác nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các đồng chí trong đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Việc kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự nhằm đảm bảo các Bản án, Quyết định dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành một cách nghiêm chỉnh; qua đó đảm bảo lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của công dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thông qua công tác kiểm sát sẽ tổng hợp những vi phạm, tồn tại để kịp thời sửa chữa, chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận./.

 Ngọc Quyên – VKS Thanh Khê