menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu sinh hoạt chuyên đề “Về đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Đăng ngày 13-06-2022 09:08

Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 08/4/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2022; Hướng dẫn số 02-HD/QU ngày 22/4/2022 của Quận ủy Liên Chiểu về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” do Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo tổ chức biên soạn và ấn hành.

Ngày 10/6/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Liên Chiểu đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” đây là nội dung sinh hoạt chuyên đề trong Quý II của Chi bộ. Buổi sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Lê Đường – Bí thư chi bộ chủ trì cùng với sự tham dự của các đồng chí trong cấp ủy và toàn thể đảng viên chi bộ.

Hình ảnh: Toàn cảnh sinh hoạt Chi bộ 

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Bùi Thị Hải, Chi ủy viên Chi Bộ đã trình bày nội dung của chuyên đề năm 2022. Qua sinh hoạt chuyên đề đã cho cán bộ, đảng viên nhất là đối với cán bộ, đảng viên đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) nói chung và cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ VKSND quận Liên Chiểu nói riêng cần xác định học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là quá trình học tập suốt đời. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Hình ảnh: Đ/c Bùi Thị Hải phát biểu tại sinh hoạt Chi bộ

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Đường – Bí thư chi bộ một lần nữa khẳng định: Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho mỗi trái tim người Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh có sức vẫy gọi mọi tấm lòng người Việt Nam bởi lẽ nó gần gũi với mỗi người, ai cũng có thể tìm thấy phần mình trong những lời dạy của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đối với mỗi người, nhất là với “lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tiếp sức cho nghị lực của mỗi người để xây dựng cuộc sống của mình và góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước./.

 Bùi Thị Hải – Chi ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu