menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê: Phối hợp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận
Đăng ngày 23-06-2022 01:49

Thực hiện Công văn số 1075/VKS-P8 ngày 08/6/2022 của VKSND TP Đà Nẵng, ngày 20/6/2022 VKSND quận Thanh Khê đã tham gia phối hợp với Đoàn kiểm sát của VKSND TP Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Trưởng phòng 8 VKSND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm sát Nhà tạm giữ Công an quận Thanh Khê về các nội dung liên quan đến tình hình giam giữ vượt quá số lượng can phạm so với quy định và việc bảo đảm quyền, lợi ích của người bị tạm giữ, tạm giam. Đại diện VKSND quận Thanh Khê có đồng chí Phạm Ái Linh – Phó viện trưởng và đồng chí Ngô Mạnh Lân – kiểm sát viên tham gia đoàn kiểm sát.

Qua kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ Công an quận Thanh Khê đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, … đảm bảo được quyền, lợi ích cho người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại như: Quy mô Nhà tạm giữ còn nhỏ không đảm bảo phòng giam giữ, đến thời điểm kiểm sát lượng người đang tạm giữ, tạm giam vượt quá quy mô tổ chức giam giữ của Nhà tạm giữ, dẫn đến diện tích tối thiểu chỗ nằm của người bị tạm giữ, tạm giam không được đảm bảo theo quy định của pháp luật.  

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Nhà tạm giữ Công an quận Thanh Khê tiếp tục tiến hành rà soát và làm thủ tục chuyển người bị tạm giữ, tạm giam đến nơi có thẩm quyền quản lý để giảm tải số lượng cho Nhà tạm giữ và báo cáo đến cơ quan cấp trên có thẩm quyền để cải tạo, xây dựng tăng cường thêm quy mô tổ chức giam giữ của Nhà tạm giữ, đảm bảo công tác tạm giữ, tạm giam thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiểm sát:

 

Hồng Nhung – VKSND quận Thanh Khê