menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc bàn giao tài sản
Đăng ngày 01-07-2022 15:26

Ngày 28/06/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc bàn giao tài sản theo quyết định tại Bản án số 69/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; Quyết định thi hành án số 42/QĐ-CTHADS ngày 23/10/2020 và số 84/QĐ-CTHADS ngày 25/01/2021của Cục thi hành án dân sự thành phố về việc “Tranh chấp chia di sản thừa kế”

Theo Quyết định của bản án nói trên, ông L.N.C chia và giao cho bà L.T.H.H thừa kế bằng hiện vật là quyền sử dụng thửa đất số 3x1, tờ bản đồ số 6x, diện tích 83,1m2 tại địa chỉ số xx đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký chính lý biến động tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Ngũ Hành Sơn và quyền sở hữu nhà ở 3 tầng diện tích xây dựng 173m2, tài sản gắn liền với đất. Bà L.T.H.H phải thối trả kỷ phần thừa kế cho ông L.N.C với số tiền là 653.163.627 đ.

Kiểm sát viên kiểm sát vệc bàn giao tài sản

Thực hiện tốt chức năng kiểm sát, trước khi tham gia kiểm sát trực tiếp bàn giao tài sản, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ hồ sơ cũng như hoạt động tổ chức thi hành án của Chấp hành viên tại nơi giao tài sản đúng theo quy định pháp luật.

Công tác kiểm sát việc bàn giao tài sản cho người được thi hành án đã diễn ra đúng pháp luật, đảm bảo bản án của Tòa án được thực thi trên thực tế, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật thi hành án dân sự, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Diệu Ánh –P8