menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu: kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản
Đăng ngày 04-07-2022 07:17

Ngày 01.7.2022, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản theo Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 35 ngày 07.6.2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu.

Tại Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 708/QĐ-CCTHADS ngày 09.5.2022 của Cơ quan Thi hành án dân sự quận Hải Châu có nội dung buộc Công ty TNHH V.I.P PLUS (Người đại diện theo pháp luật là bà M.T.K) phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt tổng số tiền gồm nợ gốc và lãi là 27.061.171.764 đồng. Trường hợp đến hạn thanh toán, Công ty TNHH V.I.P PLUS không thanh toán được số tiền nêu trên thì tài sản thế chấp (gồm 03 Quyền sử dụng đất, trong đó có Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5, địa chỉ thuộc phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chấp hành viên công bố Quyết định cưỡng chế.

Trong quá trình thi hành án, Công ty TNHH V.I.P PLUS không trả được nợ, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu nhiều lần động viên, thuyết phục, tạo điều kiện và giải thích rõ các quy định của pháp luật cho đại diện Công ty TNHH V.I.P PLUS tự xử lý tài sản thực hiện nghĩa vụ thi hành án nhưng công ty không chịu hợp tác. Đến ngày 07.6.2022, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu đã ra Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 35 về việc kê biên, xử lý tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên.

 Tổng quan tài sản cưỡng chế.

Sáng ngày 01.7.2022, Chi cục thi hành án dân sự quận Hải Châu phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành việc cưỡng chế. Sau khi công bố Quyết định cưỡng chế và tiếp tục động viên thuyết phục, Công ty đã tự nguyện giao tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thuộc phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để cơ quan chức năng tiến hành kê biên, xử lý tài sản đảm bảo thi hành bản án theo quy định. Việc cưỡng chế được tiến hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

Hình ảnh tài sản cưỡng chế

Thanh Vân  – Viện KSND quận Hải Châu