menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 1 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đăng ngày 11-08-2022 14:59

Thực hiện theo Hướng dẫn số 25-CV/ĐUVKS ngày 31.3.2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về “Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025”, chiều ngày 10.8.2022, Chi bộ 1 - Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quang - Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, các đồng chí là Bí thư các Chi bộ 2, 3, đại diện BCH Chi đoàn và toàn thể đảng viên Chi bộ 1.

Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng là Chi bộ ghép từ 03 đơn vị cấp phòng gồm Văn phòng tổng hợp, Thanh tra - Khiếu tố và Phòng Tổ chức cán bộ, với tổng số 23 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, các đơn vị cấp phòng thuộc chi bộ đều đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ được giao, trong các năm 2020, 2021 ba phòng thuộc chi bộ đều được khen tặng “Tập thể lao động tiên tiến”, Văn phòng tổng hợp đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2020, 2021, Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2021, Cờ thi đua dẫn đầu Khối năm 2021 và Bằng khen do đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19 năm 2021.

Đồng chí Hoàng Vũ Thành – Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội

Đại hội đã được nghe các đồng chí trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, các đảng viên tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2022.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ 1, biểu dương các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đối với những hạn chế, tồn tại như báo cáo chính trị đã nêu, đồng chí đề nghị chi bộ có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, tiếp tục xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiến đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm đến, góp phần vào thành tích chung của toàn Đảng bộ.

Đại hội cũng đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng thời đề ra một số giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan.

Thứ hai, khắc phục những tồn tại hạn chế; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thức hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng bộ.

Thứ tư, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên.

Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Đinh Thị Việt Hồng tiếp tục tái đắc cử Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Tường Tâm được bầu làm Phó bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy được bầu làm Ủy viên ban chấp hành chi bộ.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ và đoàn kết, Đại hội Chi bộ 1 đã thành công, tốt đẹp./.

Đinh Thị Việt Hồng, Thanh tra – Khiếu tố