menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu – mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo
Đăng ngày 19-09-2022 09:11

Việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với các bị án đang chấp hành án tại địa phương thể hiện tính nhân đạo, sự khoan hồng của pháp luật nước ta đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải và khuyến khích họ tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động cải tạo để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Công tác này thường xuyên thực hiện nhân các dịp lễ lớn trong năm.

KSV Nguyễn Văn Quốc tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo

Vào ngày 12/9/2022, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã mở phiên họp xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với 01 bị án đang chấp hành án trên địa bàn quận Hải Châu. Phiên họp có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu.

Tại phiên họp, qua xem xét hồ sơ đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu. Kiểm sát viên tham gia phiên họp đã phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về căn cứ lập hồ sơ, thủ tục và thời hạn đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Qua kiểm sát, hồ sơ bị án đủ điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách, quy trình, thủ tục tài liệu trong hồ sơ đề nghị được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét giảm chấp nhận đề nghị của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu và ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách với thời hạn 04 tháng của án treo đối với 01 bị án.

Sau khi thảo luận, Hội đồng xem xét và đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu.

Nguyễn Văn Quốc – VKSND quận Hải Châu