menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kiểm sát việc cưỡng chế tài sản trong Thi hành án dân sự
Đăng ngày 26-10-2022 03:30

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà tại số 8x đường Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Kiểm sát viên kiểm sát việc cưỡng chế

Căn cứ Bản án dân sự sơ thẩm số 02/2020/DS-ST ngày 13/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Bản án dân sự phúc thẩm số 140/2020/DS-PT ngày 24/6/2020 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 10/QĐ-CCTHADS ngày 27/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà số 08/QĐ-CTHADS ngày 12/9/2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

Kiểm sát viên tại buổi làm việc

Theo bản án và quyết định thi hành án dân sự thì ông V.V.C bàn giao quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất là di sản thừa kế tại địa chỉ: số 8x đường Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cụ thể: Ngôi nhà có diện tích xây dựng 72,1m2, diện tích sử dụng 150,23 m2 tọa lạc trên diện tích đất 79,4 m2 (đã được chứng nhận) và 1,91 m2 (chưa được chứng nhận) thuộc thửa đất 263, tờ bản đồ số 1x, tại số 82 đường Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng, theo Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 34010906xx do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/6/2000 đứng tên ông Võ Văn Y và bà Võ Thị C giao cho ông Võ Văn T được quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng

Vụ việc tổ chức thi hành án kéo dài 02 năm, mặc dù Chấp hành Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiều lần giải thích, động viên, thuyết phục cũng như tạo điều kiện cho 2 bên đương sự gặp nhau thương lượng giải quyết việc thi hành án nhưng ông V.V.C không thỏa thuận giải quyết, không tự nguyện giao trả nhà, đất cho người được thi hành án và cho rằng di sản thừa kế không được bán, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao xem xét lại bản án.

Tại buổi cưỡng chế, Chấp hành viên đã giới thiệu thành phần tham gia làm việc, công bố các Quyết định thi hành án, Quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình cưỡng chế, các thành phần tham gia như đại diện chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai...tiến hành đo đạc, liệt kê, lập biên bản bàn giao theo đúng quy định.

Buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Diệu Ánh – P8