menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND quận Hải Châu tham gia Hội nghị tập huấn cho Cán bộ chủ chốt
Đăng ngày 17-11-2022 04:06

Sáng ngày 16/11/2022, tại Phòng hội nghị - Nhà Văn hóa Lao động thành phố (số 02 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho gần 100 đại biểu là lực lượng cốt cán tại các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn quận Hải Châu. Công đoàn cơ sở VKSND quận Hải Châu cũng tham dự đúng thành phần triệu tập.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn chủ chốt ở cơ sở đối với việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; trang bị, cập nhật kiến thức, phương pháp, hình thức hoạt động cốt cán; đồng thời kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hiểu quả của lực lượng cốt cán trong công nhân viên chức lao động theo tinh thần của Hướng dẫn số 08/HD/TU ngày 14/5/2014 của Thành ủy Đà Nẵng.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự được Báo cáo viên cao cấp (Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) truyền đạt các nội dung về: Tình hình thời sự trong nước và quốc tế; vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kỹ năng về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, phản ứng nhanh đối với các vụ ngừng việc tập thể và đình công có yếu tố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Báo cáo viên cao cấp đang truyền đạt các nội dung mang tính thời sự cao

Với tính chất quan trọng của Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn VKSND quận Hải Châu đã đại biểu tham dự là đồng chí Nguyễn Thị Ly Na - Chủ tịch Công đoàn. Thông qua những nội dung được trình bày, phân tích, đánh giá tại Hội nghị đã mang đến cho các cán bộ Công đoàn cốt cán tại các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn lao động quận Hải Châu có cái nhìn tổng quát về tình hình trong nước, thế giới ở giai đoạn hiện nay và phương pháp, hình thức hoạt động của lực lượng cốt cán./.

Ly Na – VKSND quận Hải Châu