menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 2 tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII và chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022
Đăng ngày 29-11-2022 07:15

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XIII và chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 do Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phát động, đảng viên Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng đã hưởng ứng, tham gia sôi nổi, nhiệt tình.

 

Với hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet (trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn). Người dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và thực hiện 01 bài tự chọn (gồm các thể loại: Bài viết, video clip, dưới dạng multimedia và dạng infographics) cho mỗi tuần thi.

Phần thi trắc nghiệm:

Mỗi tuần sẽ có bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung khác nhau. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và người dự thi chọn 01 đáp án đúng trong 4 đáp án.

Phần thi tự chọn:

- Người dự thi tự chọn thực hiện 01 trong 03 câu hỏi sau:

1- Nêu cảm tưởng, đề xuất, kiến nghị của anh (chị) trong việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống trong thời gian tới.

2- Những kiến nghị, giải pháp của anh (chị) làm thế nào để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống trong thời gian tới.

3- Suy nghĩ của anh (chị) về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và việc vận dụng, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố.

- Trong một lần thi, người dự thi thực hiện 01 nội dung tự chọn và thể hiện bằng 01 trong số 4 hình thức sau: (1) Bài viết; (2) video clip; (3) thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia; (4) thiết kế tin, bài dưới dạng infographics (về dung lượng: bài viết không quá 1.500 từ; video clip không quá 5 phút; thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia hoặc infographics không quá 50MB).

Cuộc thi kéo dài trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/11/2022 đến ngày 27/11/2022. Cbắt đầu từ ngày 01/11/2022 đến ngày 27/11/2022.

Cuộc thi tập trung tìm hiểu các nội dung cơ bản về các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XIII), gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; các nội dung cơ bản về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài viết “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho 2 thời gian tới” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tìm hiểu chủ trương của Đảng bộ thành phố để thực hiện các nghị quyết, bài viết này.

Hưởng ứng cuộc thi Chi bộ 2 đã quán triệt tinh thần đến toàn thể đảng viên Chi bộ, với tổng số 14 đảng viên chính thức, trong đó đảng viên là Lãnh đạo viện: 01; đảng viên công tác tại 03 phòng nghiệp vụ (Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10): 13. Số số lượng công việc lớn và phức tạp, thời điểm diễn ra cuộc thi tháng 11 (tháng cuối cùng kết thúc năm công tác kiểm sát 2022) nhưng với sự phấn đấu nỗ lực của từng cá nhân với mục tiêu  “hoàn thành nhiệm vụ tốt nhiệm vụ đảng viên” nên 100%  đảng viên và 01 quần chúng do Chi bộ 2 quản lý đã hoàn thành 04 tuần thi trắc nghiệm và phần thi tự chọn trước thời gian quy định, điểm số thi trắc nhiệm các tuần đạt cao, các bài tự luận đều đầu tư có chất lượng…

Có thể khẳng định, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung, công chức, người lao động VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng nói riêng… tìm hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XIII và chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022.

Qua cuộc thi công chức, Đảng viên  nhận thức sâu sắc, tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện, từ đó tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

                                                                   Lương Thị Chung – Phòng 9