menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kiểm sát thi hành án dân sự về giao tài sản qua thủ tục đấu giá tại quận Sơn Trà
Đăng ngày 01-12-2022 01:40

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án năm 2022 với nhiệm vụ trọng tâm là kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kiểm sát việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong công tác thi hành án dân sự (THADS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác kiểm sát các việc thi hành án dân sự phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Để đảm bảo quyền lợi của người mua trúng đấu giá, ngày 25/11/2022 VKSND quận Sơn Trà phối hợp với Chi cục THADS quận Sơn Trà và các cơ quan chức năng quận Sơn Trà kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tổ chức bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá đối với vụ việc: Người phải thi hành án là ông Lê VN; Người được thi hành án: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam; Người mua được tài sản bán đấu giá: Lê VQ. Tài sản bàn giao là Tàu cá vỏ gỗ đã qua sử dụng đứng tên chủ tàu ông Lê VN cho ông Lê VQ (người mua trúng đấu giá) nhận để thực hiện quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản theo quy định của pháp luật. 

Hình ảnh Kiểm sát viên kiểm sát việc lập Biên bản bàn giao tài sản

Đây là những vụ việc có tính chất rất phức tạp, phát sinh tranh chấp từ hợp đồng tín dụng giữa cá nhân và Ngân hàng, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh toán, tổng số tiền buộc người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam số tiền là 6.512.437.981 đồng. Sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án đã làm đơn yêu cầu thi hành án. Do đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án, sau nhiều lần Chi cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà đã nhiều lần thuyết phục, vận động người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án đã tự nguyện giao tài sản để thi hành án.

Do có sự chuẩn bị tốt, chu đáo cùng với sự giám sát phối hợp của VKSND quận Sơn Trà, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương việc đã thực hiện việc bàn giao tàu cá diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, không xảy ra việc chống đối cản trở việc thi hành án. Đảm bảo các Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật phải được thực thi, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

                                                 Trần Thị Hương Thu - VKSND quận Sơn Trà