menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5 năm 2023
Đăng ngày 20-05-2023 08:17

Sáng ngày 17/5/2023, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) quận Ngũ Hành Sơn tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5 năm 2023

 Đồng chí Nguyễn Bá Sơn – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo.

Đến dự và chỉ đạo sinh hoạt Chi bộ có đồng chí Nguyễn Bá Sơn – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; về phía Quận ủy Ngũ Hành Sơn có đồng chí Trần Văn Thích – Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy cũng các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy.

Toàn cảnh sinh hoạt Chi bộ.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ đã lần lượt phổ biến các thông tin thời sự, trong nước, địa phương phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và quán triệt các văn bản như: Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22/3/2023 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2023 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/3/2023 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố và các Chương trình hành động số 28, 29, 30, 31 của Thành ủy Đà Nẵng và các văn bản có liên quan.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ đã thay mặt Chi ủy Chi bộ đánh giá tình hình, tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ; đánh giá kết quả công tác của Chi bộ trong 4 tháng đầu năm 2023; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; thực hiện nhiệm vụ cải cách t­ư pháp, cải cách hành chính; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác phối hợp, công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, kết quả công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong tháng 5 năm 2023 để Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến.

Qua thảo luận, các đảng viên Chi bộ đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến như: Đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo làm nòng cốt trong các hoạt động của Chi bộ; tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, giảm các chi phí, tiết kiệm thời gian, công sức…

Kết thúc buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Bá Sơn – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn đã đạt được trong 4 tháng đầu năm 2023, đồng chí cũng thống nhất về một số khó khăn, tồn tại hạn chế mà Chi bộ đã nêu, đồng thời chỉ đạo Chi bộ tập trung nghiên cứu kỹ để thực hiện tốt hơn nữa về các nguyên tắc hoạt động của Đảng; Chi bộ cần đề ra các kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện tốt các Chỉ thị, Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng và các Kế hoạch của Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương giao.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn đã phát biểu tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bá Sơn – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Nguyễn Bá Sơn và Thường trực Quận uỷ Ngũ Hành Sơn trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho Chi bộ Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023./.

                                                                             Nguyễn Hồng Giang  - Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn