menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ: Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các phường
Đăng ngày 24-05-2023 10:03

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm năm 2023 và các Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ. Trong các ngày 18, 19 tháng 5 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ do đồng chí Võ Văn Xử, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã chủ trì phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các phường Hòa Phát, Hòa Thọ Đông.

Kiểm sát trực tiếp tại UBND phường Hòa Thọ Đông

Việc kiểm sát trực tiếp hướng đến mục đích kiểm sát tình hình chấp hành pháp luật của UBND phường đối với công tác thi hành án hình sự; về việc tiếp nhận hồ sơ; về công tác quản lý, giám sát, giáo dục; về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe báo cáo bằng văn bản theo các nội dung yêu cầu báo cáo; trực tiếp nghiên cứu sổ sách, hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự..

 Kiểm sát trực tiếp tại UBND phường Hòa Phát

Kết quả, qua trực tiếp kiểm sát tại các phường, nhìn chung đã thực hiện đầy đủ các các quy định của Luật thi hành án hình sự, từ việc tiếp nhận, quản lý, phân công người giám sát giáo dục người chấp hành án. Lực lượng Công an phường đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND phường trong hoạt động thi hành án hình sự. Sau khi tiếp nhận các hồ sơ thi hành án hình sự, cán bộ theo dõi đã tiến hành thụ lý, lưu giữ đầy đủ hồ sơ của người chấp hành án; kịp thời triệu tập người chấp án và ra quyết định phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án theo đúng thời gian quy định và bàn giao cho Công an phường tham mưu, tổ chức thực hiện. Hồ sơ người chấp hành thời gian thử thách của án treo và người có quyết định hoãn chấp hành án phạt tù được cập nhật đầy đủ các tài liệu, có thể hiện sự theo dõi quản lý bằng việc nhận xét định kỳ hằng quý của người phân công giám sát, giáo dục theo quy định. Trước khi hết thời gian thử thách 03 ngày, UBND phường đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Cơ quan THAHS Công an quận Cẩm Lệ để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: một số hồ sơ thiếu bản nhận xét; người chấp hành án đang chấp hành thời gian thử thách của án treo chấp hành tốt nghĩa vụ trong quá trình cư trú tại địa phương và chưa có hành vi vi phạm pháp luật đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách nhưng UBND phường không tiến hành các thủ tục xét đề nghị rút ngắn thời gian thử thách là chưa đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người chấp hành án. Đoàn kiểm sát đã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục, tiến hành lập biên bản, tổng hợp những thiếu sót đã nêu để ban hành kết luận./.

                                                                                                       Anh Tuấn- VKSND quận Cẩm Lệ