menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu
Đăng ngày 24-05-2023 10:05

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 18/5/2023 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2023 tại Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu.

Đoàn kiểm sát nghiên cứu hồ sơ, sổ sách

Đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng do dồng chí Nguyễn Bá Ngọc - Trưởng phòng 8 làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí Lê Viết Sĩ - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu và các đồng chí khác là thành viên tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu, thời điểm kiểm sát từ ngày 25/11/2022 đến ngày 16/05/2023.

Sau khi đồng chí Nguyễn Bá Ngọc - Trưởng phòng 8 công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn công tác đã được nghe đồng chí Lê Phước Cam - Trưởng Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận trong 06 tháng đầu năm 2023.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra hồ sơ, sổ sách và việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Đồng thời sẽ kiểm tra thực tế nơi quản lý, giam giữ, nơi ăn, ở của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

Khi kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn sẽ tổng hợp biên bản và ban hành kết luận để chỉ ra những ưu điểm cũng như tồn tại, thiếu sót nhằm rút kinh nghiệm cho Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu để tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù./.

Diệu Ánh - P8