menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị
Đăng ngày 26-05-2023 09:47

Sáng ngày 19/5/2023, Quận ủy Hải Châu tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, Quận ủy Hải Châu đã đánh giá được những kết quả nổi bật sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận Hải Châu. Với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả cùng nhiều giải pháp thiết thực, cách làm hay, mô hình học tập giỏi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tập thể, cá nhân trực thuộc Quận ủy Hải Châu đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên trong việc học và làm theo Bác, củng cố niềm tinh của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại Hội nghị, tập thể Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã được biểu dương về thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo đó trên cơ sở Thường trực Quận ủy đề nghị, Chi bộ VKSND quận Hải Châu đã được nhận Giấy khen Chủ tịch UBND quận cùng với 14 tập thể khác.

Chi bộ VKSND quận Hải Châu nhận khen thưởng tại Hội nghị

Quỳnh Trang - VKSND quận Hải Châu