menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân
Đăng ngày 02-06-2015 07:41
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2015 của cơ sở và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức thành phố; hứng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tổ chức họp và thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến tháng 8 năm 2015 như sau:

1. Tổ chức các hoạt động của Ủy ban Kiểm tra năm 2015; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh công sở. Phân công anh Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện.

2.Tổ chức phát động nữ CNVC hưởng ứng phong trào "Phụ nữ Đà Nẵng, cử chỉ đẹp, sống văn minh". Phân công chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công tổ chức thực hiện.

3.Rà soát, tuyên truyền phát triển đoàn viên công đoàn; xem xét giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng giáo dục, giúp đỡ và phát triển Đảng. Tổ Trưởng các Tổ Công đoàn tổ chức thực hiện.

4.Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc bằng các hoạt động cụ thể. Tổ chức tuyên truyền chào mừng Đại hội đảng bộ thành phố và vận động đoàn viên thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua ngắn hạn đợt 2 trong năm 2015, phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành và các hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2015. Các thành viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện theo thẩm quyền được giao.

5.Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào do cơ quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm lần thứ 55 này thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam;cử đoàn viên tham gia Hội thi: "Tiếng hát CNVC – Thời trang – Tuyên truyền viên". Ban chấp hành thống nhất cử đoàn viên tham gia Hội thi do chị Nguyễn Thị Xuân Hòa làm Trưởng Đoàn, với các nội dung cụ thể như sau:

Về văn nghệ: Tham gia 01 tiết mục tốp ca nữ do chị Trần Thị Thanh Nga làm Đội Trưởng, cùng các thành viên: Lê Thị Hồng Mận, Trần Lê Phượng, Bùi Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Trang, Huỳnh Thị Thu Sương.

Đề nghị Đội văn nghệ tổ chức họp các thành viên chọn lựa tiết mục dự thi, xây dựng kế hoạch tập luyện, do chị Trần Thị Thanh Nga chủ trì và báo cáo Ban chấp hành trước ngày 09/6/2015.

Về thời trang công sở: Cử 06 đoàn viên tham gia do anh Nguyễn Văn Thư làm Đội trưởng, cùng các thành viên: Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thành Trung, Ngô Thị Trường Giang, Ngô Thị Bích Phượng, Trần Thị Thanh Nga.

Đề nghị Đội tổ chức họp các thành viên lựa chọn trang phục (trang phục ngành, lựa chọn 03 bộ), phân công người mặc theo cặp đôi nam – nữ và xây dựng kế hoạch tập luyện, do anh Nguyễn Văn Thư chủ trì và báo cáo Ban chấp hành trong thời gian sớm nhất.

Về Tuyên truyền: Cử chị Ngô Thị Bích Phượng làm tuyên truyền viên, chủ động và phối hợp với anh Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn để lựa chọn đề tài và viết bài; báo cáo Ban chấp hành trước ngày 09/6/2015.

6. Tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 8/2015 (theo hướng dẫn mới của Công đoàn Viên chức thành phố), nhằm sơ kết hoạt động của Công đoàn cơ sở từ tháng 10/2012 đến nay và bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017. Phân công chị Lê Thị Bắc và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị các nội dung. Công tác chuẩn bị, lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung BCH và báo cáo Đảng ủy cơ quan cho ý kiến chỉ đạo, hoàn thành trong tháng 7/2015.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên  công đoàn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, kỷ niệm ngành thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 29/7/2015) và ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015)./.