menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động năm 2019
Đăng ngày 16-01-2020 07:44

Chiều ngày 09/01/2020, Viện kiể sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2019 với sự có mặt của 61 cán bộ, công chức. Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm có ông Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Công đoàn; ông Huỳnh Phương Đông, Phó chủ tịch Công đoàn và ông Nguyễn Văn Thư – Bí thư Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND thành phố Đà Nẵng đã báo cáo kết quả công tác năm 2019 của VKSND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Phương Đông – Phó chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Báo cáo công khai hoạt động tài chính Công đoàn năm 2019.

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong năm 2019, được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng, Công đoàn VKSND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị, đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với nội dung báo cáo và phương hướng hoạt động năm 2020 đã được trình bày.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2019 của VKSND thành phố Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. 

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Lãnh đạo Viện trao Bằng khen của Công đoàn viên chức thành phố và của Ban chấp hành Công đoàn Viện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hình: Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Bung,Phó Viện trưởng phụ trách đơn vị báo cáo kết quả công tác năm 2019

Ông Huỳnh Phương Đông, Phó chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ông Nguyễn Văn Bung trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2019

Bà Đinh Thị Luyến, Thư ký hội nghị đọc Dự Thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động VKSND thành phố Đà Nẵng năm 2019”

                                                                                        Nguyễn Trang – Thanh tra