menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Giọt máu nghĩa tình
Đăng ngày 29-05-2020 09:00

Đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020.

  Ngày 23.5.2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam, Liên đoàn lao động thành phố Đã Nẵng và Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, nhận thấy đây là hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn cao, Đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện, góp sức phục vụ công tác cứu chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Một số hình ảnh về ngày hội hiến máu.

Các đoàn viên Công đoàn tham hiến máu.