menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021
Đăng ngày 18-01-2022 09:52

Sáng 14/01/2022, tại trụ sở VKSND thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng đơn vị đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, đồng thời, giao ước và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

 

Tại Hội nghị, toàn thể công chức và người lao động được nghe Báo cáo của Viện trưởng VKSND thành phố; báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022; báo cáo công khai tình hình sử dụng kinh phí năm 2021 của đơn vị và báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Đồng chí Trần Hoài Nam - Phó Viện trưởng thay mặt lãnh đạo đơn vị đọc báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2021

Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc, Ban TTND, trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

Hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và phương hướng hoạt động công tác phối hợp giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan trong năm 2022. Hầu hết các ý kiến cơ bản thống nhất cao với nội dung báo cáo và phương hướng hoạt động năm 2022 đã được trình bày tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính quyền và Công đoàn.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Phương Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn, thay mặt BCH Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2022.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng đã ghi nhận và cảm ơn toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị đã đoàn kết, đồng lòng góp phần thành công vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, nhất là đã làm tốt công tác phối hợp với Thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng cho công chức, người lao động, đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là trong đợt cao điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng. Với những kết quả nêu trên, VKSND thành phố đã được VKSND tối cao ghi nhận thông qua việc tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2021 cho đơn vị. Đánh giá năm 2022 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức với tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diến biến phức tạp, đòi hỏi tập thể Lãnh đạo đơn vị và Ban chấp hành công đoàn phải phối hợp chặt chẽ, có những đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, cùng với đó, mỗi công chức, người lao động phải nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, với sự sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết và đổi mới sẽ là nguồn động lực to lớn để công chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021./.

Đồng chí Lê Tiến - Viện trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Ly - VPTH

 

Main is temporarily unavailable.