menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một chính sách đi vào đời sống
Đăng ngày 24-11-2022 09:48

Với một số cán bộ, công chức, và người lao động (CB,CC và NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn để có một khoản tiền trang trải cho cuộc sống gia đình là một nhu cầu rất cần thiết.

Thực hiện Quyết định số 5756/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cho vay đối với các đối tượng là CB,CC và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, Chi nhành Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (NHCSXH) đã phối hợp với Công đoàn Viên chức (CĐVC) thành phố tổ chức triển khai thực hiện chương trình này. Từ quyết định 5756/QĐ-UBND, CB,CC và NLĐ của Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) đã được hưởng thụ chính sách này.

Tháng 10/2012, lần đầu Công đoàn VKSND thành phố có 03 CB, CC đã vay từ nguồn vốn này, qua từng năm CB,CC và NLĐ được vay vốn ngày càng nhiều.  Đến tháng 11/2022 số lượt người vay vốn của NHCSXH đã là 49 lượt và tổng số tiền được vay 2.450 triệu đồng. Với khoản vay với lãi suất ưu đãi, nhiều CB,CC và NLĐ của VKSND thành phố đã có một khoản tiền để trang trải trong tiêu dùng, cho con ăn học và sửa chữa nhà cửa.

Ngày 15/6/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người ngheo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (QĐ 19/2017/QĐ-UBND). Với quy định này đối tượng CB,CC và NLĐ được vay tối đa 50 triệu đồng /người vay, thời gian tối đa 60 tháng, lãi suất cho vay hằng lãi suất ngân hàng chính sách cho vay hộ nghèo theo từng thời điểm.

Để tạo điều kiện cho CB,CC và NLĐ có thêm ngồn vốn, UBND thành phố đã có Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định  19/2017/QĐ-UBND, với bổ sung này đã nâng mức vay tối đa 100 triệu đồng/ người vay và thời hạn trả tối đa là 120 tháng, lãi suất cho vay: 6,5%/năm.

Chính phủ cũng ban hành nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30-5-2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước.

Với những thay đổi các chính sách trên nhằm tạo điều kiện cho những CB,CC và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có được nguồn vốn trang trải cho những sinh hoạt cấp thiết.

Rất mong các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, có nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống của CB,CC và NLĐ.

Xuân Hòa - VPTH