menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoà Vang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 Đăng ngày 26-04-2023 15:32
  • Liên Chiểu: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đăng ngày 26-04-2023 09:58
  • Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đăng ngày 17-04-2023 10:11
  • Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đăng ngày 17-04-2023 10:01
  • VKSND quận Hải Châu tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Đăng ngày 14-04-2023 10:50
  • Công đoàn VKSND quận Hải Châu tham gia Hội nghị tập huấn chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin Đăng ngày 05-04-2023 10:46
  • Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2023-2028 Đăng ngày 07-02-2023 09:33
  • Một chính sách đi vào đời sống Đăng ngày 24-11-2022 09:48
  • VKSND quận Hải Châu tham gia Hội nghị tập huấn cho Cán bộ chủ chốt Đăng ngày 17-11-2022 04:06
  • Trao học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo mồ côi trên địa bàn quận Liên Chiểu Đăng ngày 17-10-2022 08:23