menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ VKSNDTP ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 06-09-2011 23:21
CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ VKSNDTP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2010-2015

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ :
1. Bí thư Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Hữu Linh
2.Phó bí thư Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Văn Hưng
Các ủy viên:
3. Đồng chí Phan Trường Sơn- phụ trách tuyên huấn;
4. Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc- phụ trách Văn phòng đảng ủy;
5. Đồng chí Đinh Thị Việt Hồng- phụ trách công tác tài chính , công tác thanh niên.

6. Đồng chí Lê Thị Bắc- Chủ tịch Công đoàn cơ sở
II.ỦY BAN KIỂM TRA
1.Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Văn Hưng
2.Phó chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc
3. Ủy viên: Đồng chí Nguyễn Văn Hải
III. CÁC CHI BỘ VÀ CHI ỦY TRỰC THUỘC
1. Chi bộ 1: 13 đảng viên
- Bí thư : Đồng chí Lê Phước Thạnh;
- Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hòa
- Ủy viên: Đồng chí Hoàng Vũ Thành.
2.Chi bộ 2 : 11 đảng viên
-Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Liếu
- Ủy viên : Đồng chí Nguyễn Hữu Quyết Thắng
3.Chi bộ 3: 9 đảng viên
- Bí thư : Đồng chí Đinh Thanh Dũng
- Phó Bí thư: Đồng chí Đinh Thị Việt Hồng

4.Chi bộ 4: 10 đảng viên
- Bí thư : Đồng chí Nguyễn Văn Hải
- Ủy viên: Đồng chí  Ngô Thị Hiền

3.Chi bộ 5: 10 đảng viên
- Bí thư : Đồng chí Trần Quang Nớp
- Ủy viên: Đồng chí  Nguyễn Thị Bạch Tuyết


III. TỔNG SỐ ĐẢNG VIÊN : 53 ( tính đến ngày 19/11/2012 )
1. Đảng viên chính thức : 52
2. Đảng viên dự bị: 01