menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy khối các cơ quan kiểm tra công tác Đảng năm 2011
Đăng ngày 13-11-2011 03:36
Ngày 11/11/2011, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng kiểm tra Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng về thực hiện công tác Đảng năm 2011.

  Ngày 11/11/2011, tổ kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng do đồng chí Thái Duy Phương- Phó bí thư thường trực làm tổ trưởng đã làm việc với Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng về kiểm tra công tác Đảng năm 2011 . .. . Đ.. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hữu Linh - Bí thư Đảng ủy đã báo cáo tình hình công tác đảng của Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng , tổ kiểm tra đã nghe các đảng ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc báo cáo tình hoạt động của của các chi bộ, công tác công đoàn, đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh...và tổ kiểm tra đã kiểm tra và kết luận.

Thay mặt Đảng ủy khối, đồng chí Thái Duy Phương- phó bí thư thường trực đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2011, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được để làm  tốt hơn trongcông tác đảng năm 2012