menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng 5 năm nhìn lại
Đăng ngày 07-05-2020 00:15

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng được thành lập năm 1997 trên cơ sở chia tách Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Những ngày đầu mới thành lập Đảng bộ khó khăn cùng với sự khó khăn của Cơ quan mới thành lập nhưng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan đã nhanh chóng vượt qua khó khăn đưa Đảng bộ vươn lên để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng.

 Hiện nay số lượng đảng viên thuộc Đảng bộ là 63, đa số các đảng viên đều có trình độ chuyên môn Thạc sĩ, Đại học nên việc nhận thức và triển khai thực hiện nghị quyết đảng các cấp đều rất thuận lợi, nhanh chóng, mang lại hiệu quả cao. Năm năm qua Đảng ủy đã lãnh đạo toàn thề Đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Về lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn: trong 5 năm qua, toàn thể cán bộ đảng viên VKSND TP. Đà Nẵng đã có nhiều nổ lực, không ngừng phấn đấu vươn lên nhất là trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với Ngành kiểm sát : “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tôn ”, Trong nhiệm kỳ vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác đã đề ra trong các năm, một số chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; đã tổ chức nhiều phiên tòa lưu động, xét xử án theo tinh thần cải cách tư pháp được dư luận quan tâm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; việc bắt giữ, xử lý và xét xử trong các vụ án hình sự có chất lượng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đã đạt nhiều kết quả xuất sắc, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn; phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát hàng năm theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và các nhiệm vụ cụ thể do Thường trực Thành ủy giao cho VKSND TP. Đà Nẵng.

Từ những kết quả  đạt được như trên - nhiều năm liền ( từ năm 2015 đến 2017), VKSND thành phố đạt danh hiệu Cờ thi đua ngành kiểm sát; năm 2018: đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019: đạt danh hiệu Cờ thi đua ngành kiểm sát.

 Đối với  công tác xây dựng đảng:100%  Chi bộ trực thuộc hàng năm đều đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 Chi bộ đạt  “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” ( đạt 100%); 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  100% đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh ( đạt 100%); 100% đảng viên, công chức, người lao động được học tập các Nghị quyết của Đảng; đăng ký, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành, không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Về công tác chính trị tư tưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng: Nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và cán bộ, công chức trong đơn vị được Đảng uỷ chú trọng và phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo cơ quan tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Điển hình là phục vụ cho việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI. Đảng ủy đã thường xuyên tổ chức thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên.

Công tác an ninh chính trị, quốc phòng được Đảng ủy quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên, đảm bảo xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật cơ quan, bảo vệ tài sản Nhà nước và của Cơ quan.

Trong nhiệm kỳ qua các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Công tác tổ chức đảng và đảng viên;Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đã được chú trọng triển khai thực hiện tốt do vậy đến nay trong đảng bộ chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đối với công tác dân vận của Đảng, chính quyền và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đảng uỷ đã chỉ đạo và phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hàng năm; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm trước, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Công đoàn tham gia đầy đủ các ngày hội do Công đoàn viên chức thành phố tổ chức. Đảng uỷ, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo viện đã quán triệt nghiêm túc Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đến tất cả cán bộ, Kiểm sát viên trong cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong Cơ quan và yêu cầu các đoàn thể trong quy chế hoạt động của mình phải tuân thủ nghiêm túc Quy chế dân chủ; duy trì thường xuyên nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của ngành theo Quyết định số 757/QĐ-VKSTC ngày 30/8/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Nhìn chung  nhiệm kỳ 2015 -2020 vừa qua, Đảng bộ VKSND TP. Đà Nẵng đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội, chính là nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND TP. Đà Nẵng và sự chỉ đạo sâu sát của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, cùng sự chấp hành nghiêm túc của các Chi bộ, đoàn thể trực thuộc.

Đạt được kết quả nêu trên, là sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Đảng ủy, tập thể các Chi ủy và sự rèn luyện, phấn đấu của mỗi Đảng viên trong Đảng bộ. Đây là điểm sáng Đảng bộ thấy cần phát huy hơn nữa trong nhiệm kỳ tới 2020 – 2025.

Trần Quang Nớp- Phòng 10