menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ
Đăng ngày 11-05-2020 14:34

Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, đảm bảo hoạt động của đơn vị luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Cấp ủy Chi bộ; thực hiện nhiệm vụ của ngành gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, toàn thể Đảng viên Chi bộ đã ra sức thi đua, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Ngay từ đầu năm Chi bộ đã xây dựng Nghị Quyết năm 2019, trong đó cụ thể hóa việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Quận ủy Ngũ Hành Sơn và của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác năm, xác định rõ nhiệm vụ công tác trọng tâm, công tác thường xuyên; chọn khâu công tác đột phá và phương pháp tiến hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu nghiệp vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, tiên phong, gương mẫu của Đảng viên, Cấp ủy, nhất là người đứng đầu Chi bộ, xem đây là tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo đơn vị đã sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức khoa học, phù hợp năng lực, sở trường công tác của từng cá nhân và được thể hiện bằng văn bản phân công nhiệm, qua đó đã nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng lãnh đạo, công chức và người lao động đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đề cao vai trò tự chịu trách nhiệm của từng lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên. Định hướng và tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm sát viên làm việc theo hướng “giỏi một việc và biết nhiều việc”.

Vì vậy, trong năm 2019 Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; không có trường hợp nào bắt giữ, giam người không đúng pháp luật; khởi tố oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đình chỉ vì lý do không phạm tội; không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội hoặc tuyên khác tội danh, khung hình phạt Viện Kiểm sát truy tố; không có vụ án hình sự nào bị cấp trên kháng nghị hủy, sửa. Chỉ đạo các bộ phận triển khai kiểm sát trực tiếp về: Thông tin tội phạm; đơn thư khiếu nại, tố cáo; THAHS; THADS; xác minh 15% án có điều kiện thi hành án đối với Chi cục THADS quận theo đúng Kế hoạch; ban hành 03 kháng nghị và 23 kiến nghị trong tất cả các lĩnh vực (trong đó có 05 kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức về công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm); không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài gây bức xúc dư luận; phối hợp với CQĐT, Tòa án xác định 10 vụ/ 14 bị can làm án điểm; phối hợp với Tòa án đưa ra xét xử lưu động 05 vụ án hình sự; xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp 19 phiên tòa (hình sự và dân sự).

Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Chi bộ và toàn thể công chức, Kiểm sát viên và người lao động, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”. Chi bộ được Đảng bộ Quận Ngũ Hành Sơn tặng giấy khen “Chi bộ đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2019”. Đồng thời, đơn vị vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối thi đua Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2019”.

Có thể nói, những kết quả nêu trên là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn, là động lực để tập thể Chi bộ, đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

Nguyễn Hồng Giang – VKSND Q.Ngũ Hành Sơn