menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đăng ngày 12-05-2020 01:56

Sáng ngày 11/5/2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã quán triệt nghiêm túc điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng. Quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác; triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ được quy định tại các Điều 30, 32 Điều lệ Đảng.

Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng tham dự Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Công Hải, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết

 

Năm năm qua, đã tổ chức kiểm tra chuyên đề tại 05 tổ chức đảng 34 lựợt đảng viên, 18  cấp ủy viên, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cấp mình; việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách, thẩm quyền được giao; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước; tự phê bình và phê bình, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa… kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương (khóa XII) của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, phòng ngừa sai phạm.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có 100% tổ chức, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Qua phân tích chất lượng đảng viên, 98 % đủ tư cách hoàn thành tốt, có trên 90% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Báo cáo cũng thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát, đó là: một số chi ủy chưa xem trọng công tác tự kiểm tra, giám sát tại chi bộ mình, công tác giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản có lúc có nơi chưa thường xuyên…cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới./.

VH -VPTH