menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết
Đăng ngày 27-01-2021 09:16

Vào ngày 27/01/2021 Đảng ủy Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Dự hội nghị, có

, Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng – chủ trì Hội nghị; Đồng chí Mai Thị Thu – Đại biểu khách mời đồng thời là báo cáo viên tại Hội nghị, cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tiến -  Bí thư  Đảng ủy nhấn mạnh, đây là Hội nghị  quan trọng để cán bộ, đảng viên học tập và chủ động liên hệ tinh thần, nội dung nghị quyết với thực tiễn công tác kiểm sát trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của Nghị quyết, nhất là những nội dung mới; những khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để mỗi cán bộ, đảng viên góp phần tích cực  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Mai Thị Thu trình bày các nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm chuinhs quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Tiến - Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ và đoàn thể trong Cơ quan  nghiên cứu, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  gắn với chức năng, nhiệm vụ của Ngành và lưu ý công tác tuyên truyền về nghị quyết, chương trình hành động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có chiều sâu.

Đồng chí Bí thư đảng ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng; chuẩn bị thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Điều này đòi hỏi Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao để góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố ./.

Một số hình ảnh của Hội nghị: 

Đồng chí Lê Tiến - Bí thư Đảng ủy phát biểu

Đồng chí Mai Thị Thu trình bày các nội dung của Nghị Quyết

Đảng viên tham gia học Nghị Quyết

TQN - ĐUV