menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội thi Tuyên truyền viên giỏi "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021
Đăng ngày 19-07-2021 11:42

Để tuyên truyền giúp đảng viên, công chức và người lao động hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng nâng cao nhận thức về những nội dung quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (viết tắt là Kết luận 01 của Bộ Chính trị), ngày 12/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 55/KH-ĐU tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021.

 

Hội thi năm 2019

Mục đích của Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức và người lao động những nội dung quan trọng của Kết luận 01 của Bộ Chính trị; Cổ vũ, động viên đảng viên, công chức, và người lao động hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tạo điều kiện để tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, góp phần tạo chuyển biến, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đối tượng dự thi

- Thi tuyên truyền: Đối tượng dự thi phải là đảng viên của các chi bộ trực thuộc, các chi bộ khách mời là các chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện. Mỗi chi bộ cử từ 01 đến 02 thí sinh tham gia.

- Thi văn nghệ: Đối tượng dự thi là công chức và người lao động của đơn vị.

Mỗi đội cử 01 đội trưởng để làm việc với Ban Tổ chức Hội thi.

Nội dung thi:Thí sinh lựa chọn nội dung thi thuộc Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với  thực tiễn ở địa phương, đơn vị nơi thí sinh công tác.

Hình thức thi: Mỗi thí sinh phải tham dự 03 phần thi:

- Phần thứ nhất: Chuẩn bị Đề cương thuyết trình:

Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng, không quá 10 trang giấy A4. Ban giám khảo chấm điểm Đề cương bản word. Đề cương đóng tập gửi về Đảng ủy VKSND thành phố (qua Ban Tổ chức Hội thi). Ngoài bìa ghi rõ: Đề cương Dự thi Tuyên truyền viên giỏi của Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng  năm 2021; tên bài thi; tên thí sinh; chức vụ; tên đơn vị.

Đối với thí sinh sử dụng phần mềm powerpoint khi thi thuyết trình thì đồng thời gửi slide (không quá 60 slide) cho Ban Tổ chức Hội thi qua địa chỉ thư điện tử: banbientapvksdn@gmail.com

Đề cương bản word và slide gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 30/8/2021.

- Phần thứ hai: Thi thuyết trình:

Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện hỗ trợ khác để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

- Phần thứ ba: Trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo:

Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng kiểm tra kiến thức, kỹ năng của tuyên truyền viên. Thí sinh trả lời câu hỏi không quá 05 phút.

Ngoài ra mỗi chi bộ đăng ký 01 tiết mục văn nghệ

Cấp uỷ các chi bộ triển khai, phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Hội thi đến đảng viên xem đây là một đợt sinh hoạt chuyên đề năm 2021;tạo điều kiện để đội tuyên truyền viên của đơn vị tham gia Hội thi theo đúng nội dung, mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra.Đồng thời phải bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đăng ký danh sách các thí sinh tham gia tuyên truyền, thi văn nghệ tại Tổ Thư ký Ban Tổ chức Hội thi. Danh sách (trích ngang kèm theo) đăng ký gửi trước ngày 30/8/2021.

Dự kiến thời gian tổ chức Hội thi: Từ 15 đến 30 tháng 9 năm 2021.

Để Hội thi Tuyên truyền viên giỏi "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021 thành công, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt hiệu quả, đảm bảo yêu cầu, thời gian đề ra.. /.

Văn Hưng ( ảnh Thanh Vân)