menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 9, VKSND thành phố Đà Nẵng: Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đăng ngày 28-11-2021 05:53

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022) do Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phát động, công chức Phòng 9 - VKSND thành phố Đà Nẵng hưởng ứng tham gia sôi nổi, nhiệt tình.

Với hình thức thi trực tuyến trên Công thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (https://25 nam.danang.gov.vn hoặc https://www.danang.gov.vn), cuộc thi được chia thành 02 phần: Trắc nghiệm và tự luận.

Phần thi trắc nghiệm được chia thành 04 tuần:

- Tuần 1: bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 01/11/2021 và kết thúc vào 23h59 phút ngày 28/11/2021

- Tuần 2: bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 08/11/2021 và kết thúc vào 23h59 phút ngày 14/11/2021

- Tuần 3: bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 15/11/2021 và kết thúc vào 23h59 phút ngày 21/11/2021

- Tuần 4: bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 22/11/2021 và kết thúc vào 23h59 phút ngày 28/11/2021.

Phần thi tự chọn: Bài viết, phim ngắn, video … nêu cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng …

Nội dung cuộc thi xoay quanh các vấn đề như tìm hiểu các nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, những bài học kinh nghiệm qua 25 thành phố Đà Nẵng chính thức trực thuộc Trung ương.

Mặc dù, Phòng 9 với biên chế chỉ có 06 công chức (05 đảng viên; 01quần chúng), số lượng công việc phải giải quyết nhiều và phức tạp, thời điểm diễn ra cuộc thi vào tháng 11(tháng cuối cùng kết thúc năm công tác kiểm sát 2021) nhưng với sự phấn đấu nỗ lực của từng cá nhân với mục tiêu  “hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên” nên 100% đảng viên, quần chúng của Phòng 9 đã hăng hái tham gia và hoàn thành 04 tuần thi trắc nghiệm và phần thi tự chọn trước thời gian quy định, điểm số thi trắc nghiệm các tuần đều đạt cao, trung bình trên 45 điểm (điểm tối đa 50điểm/lần thi), các bài tự luận đều được đầu tư có chất lượng…

Đảng viên Phòng 9 hoàn thành phần thi tự luận

Có thể khẳng định, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố nói chung, công chức, người lao động VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng nói riêng… tìm hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, những thành tựu sau 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022). Từ đó, mỗi cá nhân cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu của bản thân, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm xây dựng Thành phố Đà Nẵng giàu đẹp đáng sống, đất nước phồn vinh, hạnh phúc./ .

                                                                   Lương Thị Chung – Phòng 9