menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 2 tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2021
Đăng ngày 15-12-2021 08:00

Thực hiện  chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan TP Đà Nẵng và Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng - ngày 13/12/2021, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại  chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chi bộ 2. Báo cáo khẳng định: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ (Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10) hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ - triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong các khâu công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, đã ban hành được 28 kháng nghị, kiến nghị các loại, trong đó có 03 kiến nghị trong công tác quản lý nhà nước; Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ Cán bộ, Đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới; duy trì thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng kế hoạch, đã thực hiện giám sát đối với 04 đảng viên Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Bí thư Chi bộ 2 báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Với tinh thần trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thực sự nghiêm túc, thực chất, thẳng thắn, cầu thị, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Trên cơ sở Báo cáo của tập thể Chi bộ, tự kiểm điểm, đánh giá của từng cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ và các đảng viên, Hội nghị đã thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá, xếp loại của tập thể Chi bộ, Đảng viên năm 2021, đạt tỷ lệ 100% tự xếp loại chất lượng Chi bộ 2 là “hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ”, đề nghị Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng khen tặng “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2021; 03 Đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên nào bị xếp loại “ Hoàn thành nhiệm vụ” và “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Kết luận Hội nghị đồng chí  Nguyễn Bá Ngọc khẳng định: với những kết quả đạt được trong năm 2021, năm  2022 Chi bộ 2 tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức trách nhiệm của Đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

                                                  Lương Thị Chung – Phòng 9