menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê: Họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên năm 2021
Đăng ngày 29-12-2021 08:52

Thực hiện Công văn số 235-CV/QU ngày 04/11/2021 của Quận ủy Thanh Khê về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 27/12/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, các đồng chí đại diện các Ban của Quận ủy Thanh Khê và toàn thể đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, đơn vị đã hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; góp phần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; xác định những tồn tại, hạn chế để sửa chữa, khắc phục.

 Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra phát biểu

Sau buổi kiểm điểm, Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá phân loại Chi bộ và phân loại từng đảng viên trong đơn vị. Đồng thời bình bầu các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dựa trên cơ sở không quá 20% các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Lê Văn Khương, Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê phát biểu

Qua kiểm điểm, đơn vị cũng như từng cá nhân có thể tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên./.

Một số hình ảnh của buổi kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên:

Ánh Tuyết – VKSND quận Thanh Khê