menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2022
Đăng ngày 20-01-2022 10:56

Ngày 18/1/2022, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2022 . Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối;  các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện các Ban thuộc Đảng ủy Khối. Về phía đại diện Đảng ủy VKSND thành phố có đồng chí Lê Tiến, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố, chủ trì Hội nghị và 57 đảng viên đến từ 03 chi bộ trực thuộc.

  

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Sau khi nghe báo cáo tổng kết bằng hình ảnh, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó bí Đảng ủy đã trình bày dự thảo Nghị quyết về công tác đảng năm 2022 của Đảng ủy

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Các Chi bộ và tổ chức đoàn thể ngay sau Hội nghị này phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao trong năm 2022, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và gắn với chủ đề năm 2022 của thành phố "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội". Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; đề cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức và người lao động trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

2. Về công tác chính trị tư tưởng: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị quán triệt và thực hiện Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Xây dựng tổ chức đảng: Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là duy trì chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với chủ đề năm 2022 của Đảng bộ Khối “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Chú trọng nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư các chi bộ, người đứng đầu các đơn vị và toàn thể đảng viên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là một trong cơ sở để đánh giá phân loại đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có Thông báo số 02 phân công nhiệm vụ đảng ủy viên và thông báo rộng rãi cho đảng viên biết để giám sát.

Trong năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, vẫn còn chi bộ lúng túng trong điều hành sinh hoạt chi bộ nên còn một số buổi sinh hoạt chi bộ chưa đều. Tuy nhiên theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, chính quyền địa phương, các chi bộ phải thích ứng an toàn, linh hoạt trong sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND thành phố trình bày dự thảo Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2022

4. Về công tác quản lý đảng viên: Quan tâm công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm” gắn với trách nhiệm của đảng viên. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, bí thư các chi bộ. Đảng ủy  tập trung lãnh đạo công tác đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Việc này đã phân công các đảng ủy viên phụ trách các chi bộ chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo. Hoàn thành trong quý II năm 2022.

5. Công tác kiểm tra, giám sát: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi uỷ  xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng” và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK và Chương trình số 14-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Ngoài công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra tiến hành ít nhất 02 cuộc kiểm tra (hoặc giám sát) chuyên đề đối với các chi bộ và đảng viên thuộc thẩm quyền; Chi ủy tiến hành ít nhất 02 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với đảng viên theo đúng quy trình, thủ tục.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND thành phố  trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong phòng trào thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

6.  Về công tác dân vận: Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2021”, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố theo Quyết định số 2806-QĐ/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với 5 công tác dân vận”. Tiếp tục triển khai các chương trình Thành phố “4 An”, “5 Không”, “3 Có” theo chuẩn mới.

7. Về công tác đoàn thể: Đảng uỷ  lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Hội gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Việc này Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công các đảng ủy viên phụ trách các đoàn thể chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo để các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng thực chất hơn.

Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu kết luận Hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các đảng ủy viên, các Chi ủy, các Ban Chấp hành đoàn thể, và các đảng viên trong Đảng bộ triển khai thi hành Nghị quyết công tác xây dựng đảng năm 2022 của Đảng ủy VKSND thành phố./.

VH