menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng (16/7/1987 - 16/7/2022)
Đăng ngày 15-05-2022 10:48

Sau đại thắng mùa xuân 1975 và sau khi hai tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà được sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; ngày 28/10/1975, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Nam - Đà Nẵng do đồng chí Trương Thanh Hà làm Bí thư (từ 1975 - 1981).

 

Sau khi sắp xếp lại tổ chức, ngày 25/02/1983, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định chia tách Đảng bộ Dân Chính Đảng để thành lập các Đảng bộ Khối: Công nghiệp, Phân phối - Lưu thông, Nông - Lâm nghiệp, Khoa giáo, Nội chính và Tổng hợp, Công tác tư tưởng, Dân và Đảng. Sau hơn 03 năm, đến ngày 18/10/1986, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sắp xếp và thành lập lại 04 Đảng bộ Khối: Khối 1 (Dân - Đảng), Khối 2 (Hành chính - Kinh tế), Khối 3 (Nội chính - Văn xã), Khối 4 (Kinh tế - Quốc doanh).

Ngày 16/7/1987, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 621/NQ-NS-TU tái lập Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các Khối 1, 2 và 3 do đồng chí Nguyễn Hoàng Long làm Bí thư.

Gần 10 năm sau, ngày 01/01/1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành hai đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng, đồng chí Lê Diên được chỉ định làm Bí thư lâm thời và đồng chí Phan Văn Diện được chỉ định làm Phó Bí thư lâm thời.

Tiếp nối thành quả của Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từ ngày thành lập đến nay Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng) luôn xây dựng, phát triển và đã trải qua 06 kỳ Đại hội:

- Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng (11/1997-2000): Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 23 đồng chí; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Phan Văn Diện giữ chức Bí thư, đồng chí Hoàng Thị Lựu giữ chức Phó Bí thư.

- Đại hội lần thứ V Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng (năm 2000-2005) bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 23 đồng chí; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí, bầu đồng chí Phan Văn Diện giữ chức Bí thư, đồng chí Hoàng Thị Lựu giữ chức Phó Bí thư. Đến tháng 10/2000, đồng chí Phan Văn Kha được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định làm Phó Bí thư.

- Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng (10/2005-8/2010): Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí, bầu đồng chí Phan Văn Kha giữ chức Bí thư, đồng chí Tưởng Văn Ba giữ chức Phó Bí thư. Tháng 3/2008, đồng chí Phan Viết Thông, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư thay đồng chí Phan Văn Kha chuyển công tác. Đến tháng 6/2010, đồng chí Huỳnh Văn Hoa, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư thay đồng chí Phan Viết Thông chuyển công tác; đồng chí Thái Duy Phương, Trưởng phòng Cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Lê Thị Thúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư.

- Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng (8/2010 - 8/2015): Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 27 đồng chí; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí, bầu đồng chí Huỳnh Văn Hoa giữ chức Bí thư, đồng chí Thái Duy Phương và đồng chí Lê Thị Thúc giữ chức Phó Bí thư. Đến tháng 7/2015, đồng chí Vũ Ngọc Liên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư.

- Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng (tháng 8/2015-6/2020): Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 27 đồng chí; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí, bầu đồng chí Vũ Ngọc Liên giữ chức Bí thư, đồng chí Thái Duy Phương và đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức Phó Bí thư. Đến tháng 01/2019, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức được bầu giữ chức Phó Bí thư; tháng 7/2019, đồng chí Phạm Tấn Xử, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư; tháng 9/2019, đồng chí Hà Đức Hoài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư.

- Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng (6/2020): Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 25 đồng chí, bầu trực tiếp đồng chí Phạm Tấn Xử giữ chức Bí thư; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa và đồng chí Hà Đức Hoài giữ chức Phó Bí thư. Sau Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhân sự chủ chốt của Đảng ủy Khối có sự thay đổi, đồng chí Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên được Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động đến nhận công tác tại UBND hành phố, giới thiệu để Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối từ tháng 01/2021 đến nay.

Với vị trí là cấp ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng và là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối, Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp, đảng viên trong Khối công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và một số doanh nghiệp. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 98 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 53 đảng bộ và 45 chi bộ cơ sở, với 6280 đảng viên.

Trải qua các thời kỳ, mỗi thời kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ Dân Chính Đảng (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố). Với thành tích đạt được trong những năm qua, Đảng ủy Khối vinh dự được Ban Thường Thành ủy, UBND thành phố tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba.

35 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

(1) Công tác xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Trong đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành những chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, như: nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác tư tưởng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng… Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

(2) Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tham mưu cho lãnh đạo thành phố ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho thành phố; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của thành phố... đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 (3) Việc triển khai thưc hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện... Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Phát huy truyền thống hơn 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn 35 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng và hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối là yếu tố quan trọng để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng công tác cán bộ, phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Ba là, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi tổ chức đảng, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; từ đó, thường xuyên nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, tăng cường quản lý đảng viên theo quy định, nhất là về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bốn là, chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập trung nâng cao chất lượng chi bộ qua đó tạo bước chuyển trong công tác xây dựng Đảng.

Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của từng cấp ủy. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện vấn đề, kiểm tra và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm, nhất là trong công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn. Tập trung nghiên cứu, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối.

Với những thành tích và đóng góp đã đạt được trên chặng đường 35 năm qua, Đảng bộ Khối và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào, cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với thành quả cách mạng của tập thể, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời có nhiều khó khăn, phức tạp tác động mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: “Tăng cường kỷ luật, phát huy dân chủ, đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sach, vững mạnh toàn diện”. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và lãnh đạo các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba: Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phù hợp với các văn bản của Trung ương Đảng và Thành uỷ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng nhằm thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Tự hào và phấn khởi với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới của đất nước, phát huy truyền thống vẻ vang trong xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối, cấp ủy, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn tin tưởng sâu sắc, thời gian tới, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng./.

 

Văn Hưng (Theo tài liệu Ban Tuyên Giáo Đảng uỷ Khối)