menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức hội nghị công tác đảng mở rộng tháng 7 năm 2022
Đăng ngày 10-07-2022 09:15

 

Sáng ngày 08/7/2022, Đảng ủy VKSND thành phố tổ chức hội nghị công tác đảng tháng 7 năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy. Tham dự Hội nghị có các thành viên Đảng viên Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Hội Luật gia VKSND thành phố.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Công Hải, Đảng ủy viên phụ trách Đảng vụ báo cáo kết quả công tác tháng 6 năm 2022 và xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng tháng năm 2022. Trong đó, theo đề nghị của Đảng ủy VKSND thành phố, Đảng ủy khối đã chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND thành phố tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy VKSND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Đảng ủy đã có thông báo số 53/TB-ĐU ngày 06/7/2022 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành Đảng bộ , Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi nghe báo cáo của  Bí thư các chi bộ và Trưởng đoàn thể, ý kiến thống nhất của các thành viên Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy đã kết luận Hội nghị như sau:

Thứ nhất, về công tác chính trị tư tưởng: Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; quan tâm nắm bắt tư tưởng của đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; theo dõi đảng viên tham gia mạng xã hội, kịp thời quản lý, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Thứ hai, về thực hiện nhiệm vụ chính trị:  Đảng ủy, các chi ủy lãnh đạo đảng viên, công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo Chương trình công tác tháng 7 và thực hiện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai tốt nhiệm vụ cho công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Thứ ba, Về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến từ 21 đến 29/7/2022;  Các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy rà soát các chỉ tiêu, thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Các cấp ủy phổ biến các văn bản của Đảng, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK ngày 04 tháng 7 năm 2022 của của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường công tác quản lý đảng viên; thông báo số 343-TB/ĐUK ngày 30 tháng 6 năm 2022 về kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng); Các chi bộ thực hiện sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối theo  Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”...; Các chi bộ chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024 vào tháng 8 năm 2022.

Thứ tư, Về công tác kiểm tra, giám sát: Các chi bộ triển khai giám sát đảng viên theo Kế hoạch công tác năm 2022; Đảng ủy, UBKT, các chi ủy tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ và đảng viên để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, thiếu sót, giữ vững nền nếp trong công tác, sinh hoạt của Đảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các báo cáo về Đảng ủy và Đảng ủy Khối theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK và Chương trình số 14-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tổ chức có hiệu quả và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2022.

Thứ năm, về công tác tuyên truyền: Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền 62 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/72022); kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022); Tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố (16/7/1987 – 16/7/2022) theo Kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Khối; chi bộ 2, chi bộ 3 tham gia viết tin, bài trên trang tin của Đảng ủy Khối.

Thứ sáu, về công tác đoàn thể: Chi Đoàn thanh niên tiếp tục tập trung thực hiện nội dung mô hình “Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng báo cáo, trình chiếu hình ảnh chứng cứ tại phiên tòa năm 2022”; Phối hợp với Ban chầp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thăm gia đình thương binh liệt sĩ (27/7); Các chi ủy vận động Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ tham gia Hội Luật gia. Tuy nhiên Chi hội Luật gia cũng cần kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động để tổ chức đoàn thể này đi vào thực chất tạo ra môi trường hấp dẫn để công chức tự nguyện tham gia Hội. Giao cho Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND thành phố tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) thiết thực và hiệu quả.

Ngoài ra đồng chí Phó Bí thư cũng đề nghị các chi ủy nhắc nhở đảng viên, nhất là cấp ủy viên tăng cường tương tác trên hệ thống ZALO, Fapange của Đảng ủy,  của chi bộ để nhận các thông tin về công tác đảng, công tác tuyên tuyền của Đảng. Xem đây là một trong những nội dung tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ./.

                                                                                                                                                                                    VH (VPTH)