menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ Viện Kiểm sát Cẩm Lệ tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
Đăng ngày 12-12-2022 04:09

Ngày 08/12/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Viện và Đảng viên Chi bộ năm 2022.

Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy Cẩm Lệ cùng tập thể lãnh đạo và các Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ thay mặt Chi bộ thông qua Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, ngay từ đầu năm công tác, Chi bộ đã tổ chức quán triệt Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác của VKSND thành phố Đà Nẵng đến toàn thể đảng viên. Chi ủy chi bộ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cẩm Lệ và Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, thiếu sót đồng thời đề ra giải pháp khắc phục. Do đó, từ nhận thức đến hành động, ý thức trách nhiệm, thái độ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong lề lối làm việc, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, tạo được sự thống nhất trong việc chấp hành thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tư tưởng chính trị vững vàng, nói và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chưa có cán bộ đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng cao, đảm bảo không có trường hợp nào khởi tố, truy tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ kết thúc điều tra, truy tố vượt kế hoạch đề ra; 100% các vụ án được giải quyết đảm bảo trong thời hạn luật định; chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, lao động, hành chính…, công tác thi hành án hình sự, dân sự, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp cùng cấp tiếp tục được nâng cao; Cùng với các cơ quan tư pháp khác, đơn vị đã có những tham mưu tích cực và hiệu quả cho Cấp ủy và chính quyền địa phương, nhất là trong tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, trong năm, thông qua việc giải quyết các vụ án hình sự và dân sự, đã đánh giá tình hình, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai. Qua đó, đã ban hành 04 kiến nghị đối với chính quyền và cơ quan hữu quan..

Trên cơ sở Báo cáo của Chi bộ, tự kiểm điểm của cá nhân lãnh đạo và các Đảng viên trong Chi bộ, Hội nghị đã thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể Chi bộ, Đảng viên năm 2022, đạt tỷ lệ nhất trí 100% đề nghị xếp loại chất lượng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

                                                                                               

Thu Sương- VKSND quận Cẩm Lệ