menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Quận ủy Hải Châu kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Đăng ngày 21-12-2022 08:38

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/QU ngày 09/11/2022 của Quận Ủy Hải Châu, vào chiều ngày 15/12/2022, Đoàn kiểm tra số 3 của Quận ủy Hải Châu do đồng chí Nguyễn Viết Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hải Châu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu.

Để có cơ sở xem xét, đánh giá phân loại và khen thưởng tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ quận, hàng năm, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả việc thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu. Thông qua việc kiểm tra toàn diện, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu có thể đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, thấy được những hạn chế, tồn tại cần khắc phục tại cơ sở, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng, củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đoàn kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ tại Chi bộ Viện KSND quận Hải Châu

Thành viên Đoàn kiểm tra còn có các đồng chí: Phan Thị Thắng Lợi - Quận ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Trương Thu - Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Hồ Thị Huệ - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận; Nguyễn Trang Dung - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy; Nguyễn Thị Thủy - Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận. Tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu.

Đồng chí Nguyễn Phước Toán - Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện KSND quận Hải Châu trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chi bộ

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Toán - Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chi bộ, qua đó, thể hiện được kết quả triển khai, quán triệt và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm và các nhiệm vụ được cấp trên giao; kết quả về công tác xây dựng Đảng; kết quả việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhiệm vụ lãnh đạo công tác đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...

Qua công tác kiểm tra, Đoàn đánh giá rất cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, đồng thời, nhận định, đứng trước một năm dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép”, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã lãnh đạo đơn vị và các tổ chức Đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ của Đảng giao phó. Trong công tác xây dựng Đảng, mặc dù không có cán bộ chuyên trách nhưng đã thực hiện tốt các báo cáo, kịp thời xây dựng chương trình, thực hiện các kế hoạch của Quận ủy đề ra. Ngoài ra, Chi bộ cũng đã lãnh đạo ác đoàn thể của đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ những tiêu chí đánh giá xếp loại đã đề ra, qua kiểm tra tại cơ sở và xếp loại chấm điểm của các cơ quan giúp việc cho Quận ủy, Đoàn ghi nhận đề nghị xem xét danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2022” và “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022” của Chi bộ.

Kết thúc buổi kiểm tra, thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Phước Toán gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận ủy Hải Châu đối với đơn vị, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra về những thiếu sót trong một số công tác cụ thể để khắc phục trong thời gian tới. Chi bộ cũng sẽ tiếp tục phản hồi kịp thời, phối hợp với các cơ quan giúp việc cho Quận ủy để tạo sự liên kết chặt chẽ, đảm bảo thực hiện thắng lợi công tác năm 2023./.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Lê Viết Sĩ – Viện KSND quận Hải Châu