menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Đăng ngày 09-01-2023 09:06

Sáng ngày 04/01/2023, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu quyết định tặng Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong đó có Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Chi bộ đạt được thành tích đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Để có được kết quả như trên, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, tập thể Chi ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ VKSND quận Hải Châu đã ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quận ủy và chỉ tiêu Ngành giao.

Trong năm 2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức đơn vị phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành đề ra, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà địa phương giao phó. Đối với từng Kế hoạch Quận ủy triển khai, Chi bộ đều quán triệt nghiêm túc và thực hiện việc xây dựng Kế hoạch của Chi bộ đảm bảo phù hợp với tình hình đặc điểm của Chi bộ để đảm bảo việc thực hiện. Bên cạnh đó, Cấp ủy đã rất chủ động trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đề ra những mô hình, cách làm hay để thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành trong từng lĩnh vực, theo đó các chỉ tiêu trong công tác chuyên môn cũng như các chỉ tiêu đăng ký đầu năm của Chi bộ trong từng kế hoạch cụ thể đều được thực hiện đầy đủ.

Trao Giấy khen 10 đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

Đặc biệt, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã đánh giá cao những kết quả Chi bộ VKSND quận đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị cũng như có những cách làm nổi bật, hoạt động sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng so với các Chi bộ cấp cơ sở. Các hoạt động đều được thực hiện một cách dân chủ và công khai, minh bạch; Chi bộ đề ra từng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương giao rõ ràng, nhanh chóng ngay từ đầu năm nên đã tạo được sự đoàn kết và tinh thần làm việc đạt hiệu quả công tác cao. Tuy khối lượng công việc nhiều, sự luân chuyển liên tục cán bộ, kiểm sát viên nhưng với việc phân công nhiệm vụ rõ ràng của tập thể Cấp ủy đã tạo niềm tin tưởng trong tập thể Chi bộ; các đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra và nhiệm vụ chính trị của địa phương giao phó.

Thanh Vân – Viện KSND quận Hải Châu

Main is temporarily unavailable.